Landbruks- og matdepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Landbruks- og matdepartementet
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.10.2018

Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr

Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 23.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018

Plantevernmiddelforordningen

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018

Avslag på fornyet godkjenning av diquat som aktivt stoff i plantevernmidler

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2018

Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2018

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2018

Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.10.2018

Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2018

Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2018

Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2018

Sider

Abonner på Landbruks- og matdepartementet