Schengen-avtalen

Forsiden - Avtalegrunnlag - Schengen-avtalen
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.9.2020

Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025

Svensk departementsnotat offentliggjort 9.9.2020

Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.7.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.7.2020

Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet

Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2020. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 1.7.2020

Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler om EUs inn- og utreisesystem (EES)

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020

Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020

EUs inn- og utreisesystem

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020

Personsverndirektivet og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet

Meddelelse om planlagt gjennomgang lagt fram av Kommisjonen 24.6.2020

Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Meddelelse om anvendelse av restriksjonene lagt fram av Kommisjonen 11.6.2020

Dublin-III-forordningen

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 11.5.2020

Sider

Abonner på Schengen-avtalen