Schengen-avtalen

Forsiden - Avtalegrunnlag - Schengen-avtalen
Retningslinjer for anvendelse av fri bevegelse av arbeidstakere i forbindelse med Covid-19-utbruddet

Retningslinjer med veiledning og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 30.3.2020

Covid-19: EU-retningslinjer for indre grenseforvaltning

Retningslinjer, meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 23.3.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.3.2020. Faktaark publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.3.2020

Våpendirektivet: endringsbestemmelser

Høring om forslag til ny våpenforskrift igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 12.3.2020

Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.3.2020

Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll

Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 28.2.2020

Dublin-III-forordningen

Rapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.2.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2020

Våpendirektivet (kodifisering)

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 19.2.2020

Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene (kodifisert utgave)

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.2.2020

Visumforordningen: endringsbestemmelser

Norsk forskrift kunngjort 9.1.2020

Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2019

Sider

Abonner på Schengen-avtalen