Schengen-avtalen

Forsiden - Avtalegrunnlag - Schengen-avtalen
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon)

Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 7.6.2019

Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum

Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019

Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019

Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019

Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2019

Visumbestemmelser i forbindelse med brexit

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.4.2019

Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser

Norsk forskrift kunngjort 11.4.2019

Den europeiske grense- og kystvakt

Samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 10.4.2019

Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk (2021-2027)
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: utfyllende bestemmelser om ETIAS

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.3.2019

Sider

Abonner på Schengen-avtalen