Schengen-avtalen

Forsiden - Avtalegrunnlag - Schengen-avtalen
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019

EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019

EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019

EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019

Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer

Schengen-notat offentliggjort 13.2.2019

Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om tilgang til andre EU-informasjonssystemer

Schengen-notat offentliggjort 14.2.2019

Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.1.2019

Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.1.2019

Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.12.2018

Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020

Sider

Abonner på Schengen-avtalen