EØS-avtalen artikkel 38 (transporttjenester)

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 38 Transporttjenester - EØS-avtalen artikkel 38 (transporttjenester)

Siste endring

Artikkel

038

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 58 TEUV (tidl. artikkel 51 TEV, tidl. artikkel 61(1) TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 38

Adgangen til å yte tjenester på transportområdet skal reguleres av bestemmelsene i kapittel 6.

Engelsk utgave

Article 38

Freedom to provide services in the field of transport shall be governed by the provisions of Chapter 6.