Frø og formeringsmateriale, Ekspertgruppe for (E00929)

Forsiden - Komite - Fro Formeringsmateriale Ekspertgruppe For E00929 - Frø og formeringsmateriale, Ekspertgruppe for (E00929)

Komitetype

Ekspertgruppe

Sist oppdatert

Mandag, February 13, 2017 - 21

Saksområde

Mattrygghet

Om komiteen

Ekspertgruppen Legislation on Seeds and Plant Propagating Material assisterer Kommisjonen under forberedelse av delegerte kommisjonsrettsakter.