Kreativt Europa, Programkomiteen for (C43900)

Forsiden - Komite - Kreativt Europa Programkomiteen For C43900 - Kreativt Europa, Programkomiteen for (C43900)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Sist oppdatert

Torsdag, February 9, 2017 - 22

Saksområde

Kultur, media, opphavsrett

Basisrettsakt

Om komiteen

"Creative Europe Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC