Næringsmidler for spesielle grupper, Ekspertgruppe for (E02893)

Forsiden - Komite - Naeringsmidler For Spesielle Grupper Ekspertgruppe For E02893 - Næringsmidler for spesielle grupper, Ekspertgruppe for (E02893)

Norsk deltakelse (institusjon)

Komitetype

Ekspertgruppe

Sist oppdatert

Mandag, February 13, 2017 - 18

Saksområde

Mattrygghet

Basisrettsakt

Om komiteen

Ekspertgruppen Expert group on food intended for infants and young children, food for special medical purposes and total diet replacement for weight control assisterer Kommisjonen under forberedelse av delegerte kommisjonsrettsakter.