Europalov - uke 21/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 212009 - Europalov - uke 21/2009

UKE 21/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.-24. mai• nye saker
° endrede saker

GENERELT
• Det er lagt til en lenke til EU-byråer under "Søk i kategorier" i venstre kolonne på nettstedet. Den gir en oversikt over EU-byråer Norge deltar eller vurderer deltakelse i.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 16.5.2009

HELSE
Rapport om varslingssystemet EWRS for smittsomme sykdommer i 2006 og 2007 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.5.2009

INFORMASJONSSAMFUNNET
° Regulering av termineringspriser for telefonsamtaler - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 20.5.2009
° Person- og datavern i anvendelser som bruker radiofrekvens-identifisering (RFID) - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 16.5.2009
Statsstøtteregler for utbygging av bredbåndsnettverk (høring) - Høring igangsatt av Kommisjonen 19.5.2009

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-rapport om stjålne biler i 2007 - Rapport vedtatt av Rådet 18.5.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Statsstøtteregler for utbygging av bredbåndsnettverk (høring) - Høring igangsatt av Kommisjonen 19.5.2009

MILJØ
° Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett (konsolidering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 21.5.2009
° Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer (omarbeiding) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 21.5.2009

NÆRINGSMIDLER
Merkingsbestemmelser for vinsektoren (overgangsordning) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.5.2009
° Næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.5.2009

TRANSPORT
° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.5.2009
° Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.5.2009
° Nytt direktiv for typegodkjenning for kjøretøyer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.5.2009
° Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til gjenbruk og gjenvinning - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.5.2009
° Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.5.2009
Schengen-rapport om stjålne biler i 2007 - Rapport vedtatt av Rådet 18.5.2009
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.5.2009

VARER
° Direktiv om ikke-automatiske vekter (konsolidering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 16.5.2009

VETERINÆRE FORHOLD
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjærkre og rugeegg (konsolidering) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.5.2009
Endringe vedrørende import, transitt og veterinærsertifikater for fjærkre og fjærkreprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2009