Europalov - uke 30/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 302009 - Europalov - uke 30/2009

UKE 30/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.-26. juli 2009


MEST LEST SISTE UKE

1. Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
2. Fornybar energidirektivet: økt bruk av fornybar energi
3. Galileo, grunnvann og time-sharing i EØS-komiteen
4. Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
5. Ny norsk høring om postdirektivet
6. Europeisk finanstilsyn
7. Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og organisering
8. Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
9. Gjennomføringen av satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Ergos
10. Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon

• nye saker
° endrede saker

DYREFÔR
Strengere offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2009

ENERGI
Opprettholdelse av forsyningssikkerheten for naturgass - Forslag lagt fram av Kommisjonen 16.7.2009
Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2009
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2009
Krav til miljøvennlig utforming av fjernsynsapparater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2009
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2009
Krav til miljøvennlig design av elektriske motorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2009

FINANSIELLE TJENESTER
Retningslinjer for omstruktureringsstøtte til banker - Statsstøttemeddelelse vedtatt av Kommisonen 22.7.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og organisering - Rapport lagt fram av uavhengig ekspertpanel 23.7.2009
Fellesforskning for bekjempelse av nevrogenerative sykdommer, spesielt Alzheimers - Forslag lagt fram av Kommisjonen 22.07.2009
Et europeisk initiativ om Alzheimers sykdom og annen demens - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.7.2009
° Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013) - EØS-komitevedtak trer i kraft 23.7.2009 (ratifisert av Liechtenstein)

HELSE
Fellesforskning for bekjempelse av nevrogenerative sykdommer, spesielt Alzheimers - Forslag lagt fram av Kommisjonen 22.07.2009
Et europeisk initiativ om Alzheimers sykdom og annen demens - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.7.2009
Vurdering og sertifisering av data for legemidler til avansert terapi utviklet av små og mellomstore bedrifter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Fremtidig rammeverk for EUs konkurranselovgivning for bilsektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.7.2009
Retningslinjer for omstruktureringsstøtte til banker - Statsstøttemeddelelse vedtatt av Kommisjonen 22.7.2009

NÆRINGSMIDLER
Strengere offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2009

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 15 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2009

TRANSPORT
Fremtidig rammeverk for EUs konkurranselovgivning for bilsektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.7.2009
Beskyttelse av fotgjengere og andre mye trafikanter: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2009
Gjennomføring av delsystemet togkontroll og signaler i det transeuropeiske jernbanesystemet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 25.7.2009
° Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring) - Sak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 15.7.2009: manglende norsk gjennomføring

VETERINÆRE FORHOLD
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring) - EFTAs overvåkingsorgan forfølger 1.7.2009 sak om manglende norsk gjennomføring