Europalov - uke 33/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 33/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.8.-21.8.2016

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av forbruk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2016

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2016
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Svensk departementsnotat offentliggjort 17.8.2016

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.8.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.8.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.8.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.8.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.8.2016
- Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Botswana - Norsk forskrift kunngjort 19.8.2016

Næringsmidler
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2016
- Godkjenning av en helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2016
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.8.2016
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.8.2016

MILJØ
- Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser om turistsektoren - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.8.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post - Norsk forskrift kunngjort 18.8.2016
- Konsesjonskontraktsdirektivet - Norsk forskrifter [1], [2] kunngjort 18.8.2016

TRANSPORT
- Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU - EØS-notat om Kommisjonens evaluering og revisjon av EETS-regelverket offentliggjort 19.8.2016.
EETS-brikken (European Electronic Toll Service) skulle ha vært innført i 2012 for vogntog og i 2014 for personbiler, men er fortsatt ikke en realitet. Kommisjonen tar nå selvkritikk og har igangsatt en høring med sikte på å finne løsninger for et all-europeisk bompengesystem.

- Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.8.2016
- Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.8.2016
- Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.8.2016
- Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.8.2016