Europalov - uke 33/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 33/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.8.-20.8.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.7.2017
Europeisk personlig pensjonsordning - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.8.2017

ENERGI
Energimerkeforordningen - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.8.2017.
Den reviderte energimerkeforordningen ble publisert i EU-tidende 28. juli. Forodningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Det nye regelverket, som trådte i kraft i EU-landene 1. august, er nå til vurdering i EØS/EFTA-landene med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen.

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.8.2017*

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om frostresistens av teglstein - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.8.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) - EØS-notat offentliggjort 17.8.2017*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.8.2017*

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.8.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.6.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.8.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.8.2017*

Næringsmidler
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.8.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Veterinærmedisin

MILJØ
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrielle og institusjonelle vaskerier (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.8.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.8.2017*

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.8.2017

TRANSPORT
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.8.2017