Nyhetsbrev uke 2/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 22009 - Nyhetsbrev uke 2/2009

UKE 2/2009
Nye og endrede EØS-saker 5.-11. januar 2009• nye saker
° endrede saker


ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Innsamling av data om behandlingstiden for pensjonssøknader - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.1.2009
° Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Norsk lov kunngjort i Lovtidende 9.1.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - Høringer om revisorer og eiendomsmeglere igangsatt av Finansdepartementet 7.1.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Tiltak for å redde finansinstitusjoner: støtteregler for statlig rekapitalisering - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.1.2009
Enklere prosedyrer for godkjenning av statsstøtte - Nyhetsoppslag 9.1.2009
Forenklet prosedyre for visse typer statsstøtte (høringsutkast) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.1.2009
Beste praksis i prosedyrer for statsstøtte (høringsutkast) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2009
° Retningslinjer for statsstøtte ved rekapitalisering av banker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.1.2009

KULTUR OG MEDIA
EUs filmstøtteprogram går globalt - Nyhetsoppslag 9.10.2009
EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 9.1.2008

MILJØ
Rapportering om større uhell med farlige stoffer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 10.1.2009
Vedlegg II.15 - Farlige stoffer

NÆRINGSMIDLER
Renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 10.1.2009
° Økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - Høring igangsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 18.12.2008
° Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2009
Forbud mot bruk av nikotin i plantevernmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 9.1.2008

VETERINÆRE FORHOLD
° Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2009
° Retningslinjer for årsrapportene om den nasjonale kontrollplanen for næringsmidler, mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.1.2009
Anvendelsesperioder for bestemmelser om fugleinfluensa - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 8.1.2009
Import av ferskt kjøtt fra Botswana og Brasil - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.1.2009
Sicilia fri for smittsomt blæreutslett hos svin - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 6.1.2009
° Avslutning av overgangsordninger for visse virksomheter i sektorene for kjøtt og melk i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.1.2009
° Avslutning av overgangsordninger for visse meierivirksomheter i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.1.2009
° Retningslinjer for ordningene med risikobaseret dyrehelsekontroll - EØS-notat (nytt) offentliggjort 6.1.2009