Nyhetsbrev uke 35/2008

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 352008 - Nyhetsbrev uke 35/2008
 
 
Europalov - www.europalov.no
Følger beslutningsprosessen fra EU til Norge

 

Nye og endrede saker 25.-31. august 2008

• nye saker
° endrede saker

N nyhetsoppslag
P politikkdokument
R rettsakt

GENERELT
Europaparlamentet møtes i Brussel Nyhetsoppslag

FORSKNING OG UTDANNING
Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og mekanismer Meddelelse fra Kommisjonen 26.08.2008 (nytt politikkdokument)
EUs forskningsinnsats i 2007 Rapport fra Kommisjonen 18.08.08 (nytt politikkdokument)

INFORMASJONSSAMFUNNET
Billgere mobiltefonsamtaler fra utlandet fra 30. august Nyhetsoppslag

NÆRINGSMIDLER
Maksimalverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler Forordning publisert i EU-tidene 30.8.08 (ny sak)
Aktive stoffer i plantevernmidler Forordning publisert i EU-tidene 29.8.2008 (ny sak)
° Aromaer til bruk i næringsmidler EØS-notat publisert (nytt)
Glutenfrie produkter Utkast til forordning (ny sak)
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn Forskrift publisert i Norsk Lovtidend 22.08.08 (ny sak)

SELSKAPSRETT
Styrking av aksjeeiernes rettigheter Nyhetsoppslag
° Unntak fra kravet om en uavhengig rapport i forbindelse med fusjon eller deling av aksjeselskap Stortingsproposisjon lagt fram 22.08.08
° Aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land Stortingsproposisjon lagt fram 22.08.08

TRANSPORT
° Direktiv om førerkort Stortingsproposisjon lagt fram 22.08.08

VETERINÆRE FORHOLD
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter Kommisjonsforordning publisert i EU-tidene 23.08.08 (ny sak)
° Krav til bearbeiding av melk og melkeprodukter EØS-notat (nytt) publisert