Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk - Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Byggeplassdirektivet om arbeidsmiljø på byggeplasser
24.06.1994
24.06.1994
21.04.1995
Rettigheter for borgere under bilaterale trygdeordninger
01.05.2010
01.06.2012
PVU-direktivet om personlig verneutstyr
01.07.1992
01.01.1994
19.08.1994
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
11.04.2017
06.12.2018
06.12.2018
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
01.05.2010
01.06.2012
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om refusjonsprosedyrer
20.05.2014
26.02.2015
26.02.2015
Fri bevegelse av arbeidskraft: gjennomføringsbestemmelser for EUs mobilitetsnettverk EURES
01.01.2014
01.01.2014
Trygdebestemmelser: overgangsperiode
01.02.2012
29.09.2012
29.09.2012
Svangerskapsdirektivet
24.11.1994
24.11.1994
24.11.1994
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Rammeavtale om midlertidig ansettelse
10.07.2001
10.07.2001
01.07.2002
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
21.08.2018
07.07.2018
21.08.2018

Sider