Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.2.2017
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 3.12.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Forslag til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.11.2016
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Europaparlamentets synspunkter vedtatt 13.9.2016
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2016
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2016
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2016
Framdriftsrapport lagt fram av Kommisjonen 29.7.2016
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.

Sider