Energi

Primærfaner

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2016
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.11.2016
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 3.11.2016
Europaparlamentets synspunkter vedtatt 13.9.2016
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2016
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2016
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2016
Framdriftsrapport lagt fram av Kommisjonen 29.7.2016
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.
Plenumsbehandling av Europaparlamentet 6.7.2016 (sendt til fornyet komitebehandling)
Europaparlamentet støtter Kommisjonens forslag om gjeninnføring av skalaen A til G for energimerking av produkter, men ønsker samtidig en fininndeling av A, ettersom de fleste produkter nå oppfyller A-kriteriene. Plenumsforsamlingen sendte forslaget til fornyet komitebehandling, hvilket også kan gjøre det mulig å fremforhandle et kompromiss med Rådet før førstegangsbehandlingen avsluttes.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.4.2016
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.4.2016
Omtale av norsk innspill publisert av Olje- og energidepartementet 26.4.2016
Norsk forskrift kunngjort 22.4.2016

Sider