Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015
EU vedtok i 2013 og 2014 to forordninger som skal sikre økt gjennomsiktighet i henholdsvis energi- og elektrisitetsmarkedene. Forordningene er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Olje- og energidepartementet har i en høring gjort greie for når dette kan skje. REMIT-forordningen om gjennomsiktighet i energimarkedet er omhandlet i dette faktaaret, mens transparensforordningen om elektrisitetsmarketet finner du her. OED igangsatte samtidig en høring om et kommisjonsforslag til retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.03.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.12.2014
Europakommisjonen igangsatte 23. desember 2014 en høring om oppdatering av listen over infrastrukturprosjekter på energiområdet av felles europeiske interesse. Den første listen ble vedtatt i 2013 og inkluderte tolv prosjekter, blant annet et offshore elnett i Nord-Europa, inkludert Nordsjøen. Ordningen med fellesprosjekter er en del av EUs tredje energimarkedspakke som fortsatt er til vurdering i Norge, Island og Liechtenstein.
Tilleggshøring om gjennomføring av EUs tredje energimarkedspakke igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.12.2014
EØS-notat offentliggjort 27.11.2014
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2014
EØS-notat offentliggjort 22.11.2014
EØS-notat offentliggjort 22.11.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.11.2014
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 13.10.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.11.2014
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.10.2014
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 31.10.2014
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.10.2014
Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 04.07.2014
Gjennomføringsrapport om intelligente el-målesystemer lagt fram av Kommisjonen 17.06.2014

Sider