Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.07.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.07.2015
Norsk forskrift kunngjort 26.06.2015
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.06.2015
Framdriftsrapport om fornybar energi lagt fram av Kommisjonen 15.06.2015
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.05.2015
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.05.2015
Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.04.2015
Svensk departementsnotat offentliggjort 01.04.2015
Dom avsagt av EU-domstolen 26.03.2015
EØS-notat offentliggjort 23.03.2015
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.03.2015
EU vedtok i 2013 og 2014 to forordninger som skal sikre økt gjennomsiktighet i henholdsvis energi- og elektrisitetsmarkedene. Forordningene er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Olje- og energidepartementet har i en høring gjort greie for når dette kan skje. REMIT-forordningen om gjennomsiktighet i energimarkedet er omhandlet i dette faktaaret, mens transparensforordningen om elektrisitetsmarketet finner du her. OED igangsatte samtidig en høring om et kommisjonsforslag til retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.03.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.12.2014
Europakommisjonen igangsatte 23. desember 2014 en høring om oppdatering av listen over infrastrukturprosjekter på energiområdet av felles europeiske interesse. Den første listen ble vedtatt i 2013 og inkluderte tolv prosjekter, blant annet et offshore elnett i Nord-Europa, inkludert Nordsjøen. Ordningen med fellesprosjekter er en del av EUs tredje energimarkedspakke som fortsatt er til vurdering i Norge, Island og Liechtenstein.

Sider