Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.11.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2017
Norsk forskrift kunngjort 11.10.2017
Åpen konsultasjon om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 10.10.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2017
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.8.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.8.2017
Den reviderte energimerkeforordningen ble publisert i EU-tidende 28. juli. Forodningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Det nye regelverket, som trådte i kraft i EU-landene 1. august, er nå til vurdering i EØS/EFTA-landene med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen.
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 26.6.2017
EØS-notat offentliggjort 3.6.2017
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 27.4.2017

Sider