Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 27.4.2017
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 12.4.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 30.3.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.12.2016
EØS-notat offentliggjort 13.3.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.3.2017
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 1.3.2017
Olje- og energidepartementet ønsker kommentarer til Europakommisjonens ren energipakke. Den såkalte "vinterpakken" inkluderer blant annet endringer av regelverket for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet, en revisjon av markedsregelverket, samt en ny elektrisitetsrisikoforordning. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen.
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 26.6.2017

Sider