Energi

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2014
EØS-notat offentliggjort 22.11.2014
EØS-notat offentliggjort 22.11.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.11.2014
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 13.10.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.11.2014
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.10.2014
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 31.10.2014
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.10.2014
Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 04.07.2014
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 01.07.2014
EU-domstolen avsa 1. juli 2014 en dom som innenbærer at nasjonal støtte til produksjon av alternativ energi gjennom såkalte grønne sertifikater kan begrenses til kun å gjelde anlegg innenfor landets egne grenser. Dommen fortolker deler av EUs fornybardirektiv som etablerer et felles rammeverk for å fremme fornybare energikilder med et overordnet EU-mål om en 20 prosent andel i 2020.
Gjennomføringsrapport om intelligente el-målesystemer lagt fram av Kommisjonen 17.06.2014
Norsk forskriift kunngjort 10.06.2014
EØS-notat offentliggjort 08.06.2014

Sider