Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Norsk høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 25.1.2016
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2015
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 1.12.2015
EU vedtok i 2013 og 2014 to forordninger som skal sikre økt gjennomsiktighet i henholdsvis energi- og elektrisitetsmarkedene. Forordningene er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men Olje- og energidepartementet har i en høring gjort greie for når dette kan skje. REMIT-forordningen om gjennomsiktighet i energimarkedet er omhandlet i dette faktaaret, mens transparensforordningen om elektrisitetsmarketet finner du her. OED igangsatte samtidig en høring om et kommisjonsforslag til retningslinjer for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene.
EØS-notat om Kommisjonens "State of the Energy Union" offentliggjort 2.12.2015

Sider