Energi

Norsk forskrift kunngjort 10.10.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 04.07.2014
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 01.07.2014
EU-domstolen avsa 1. juli 2014 en dom som innenbærer at nasjonal støtte til produksjon av alternativ energi gjennom såkalte grønne sertifikater kan begrenses til kun å gjelde anlegg innenfor landets egne grenser. Dommen fortolker deler av EUs fornybardirektiv som etablerer et felles rammeverk for å fremme fornybare energikilder med et overordnet EU-mål om en 20 prosent andel i 2020.
Gjennomføringsrapport om intelligente el-målesystemer lagt fram av Kommisjonen 17.06.2014
Norsk forskriift kunngjort 10.06.2014
EØS-notat offentliggjort 08.06.2014
EØS-notat offentliggjort 29.05.2014
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.05.2014
Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 21. mai 2014 REMIT-forordning fra 2011 som tar sikte på større åpenhet omkring engroskjøp og -salg mellom aktører på energimarkedet. Olje- og Energidepartementets EØS-notat ble offentliggjort 17. mai 2014. Forordningen skal redusere sjansene for innsidehandel og sikre forbrukerne priser som står i forhold til den reelle energiforsyningssituasjonen og prisnivået både i inn- og utland. Forordningen er merket EØS-relevant.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.05.2014
Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.03.2014
EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.04.2014
EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.04.2014
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 03.04.2014
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.03.2014
EØS-notat offentliggjort 08.03.2014
Et EØS-notat om Kommisjonens forslag til rammeverk for EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 ble offentliggjort 8. mars 2014. Blant tiltakene Kommisjonen foreslår er en utslippsreduksjon av drivhusgasser med 40 prosent i forhold til 1990-nivået, et EU-bindende mål for fornybar energi på minst 27 prosent, nye mål for energieffektivitet, en ny forvaltningsmodell og nye indikatorer for å sikre et konkurransedyktig og forsyningssikkert energisystem.

Sider