Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Høring om norsk gjennomføring med hensyn til eiendomsmeglervirksomhet igangsatt av Finansdepartementet 25.3.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 12.3.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.3.2019
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 15.2.2019
Rådsresolusjon vedtatt 26.11.2018
EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018
Rådsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2018
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.7.201
Rapport om anvendelsen av ERIC lagt fram av Kommisjonen 6.7.2018
ERIC-forordningen skal gjøre det enklere å etablere og drifte forsknings­infrastrukturer på europeisk nivå gjennom felles konsortier. En ny norsk lov sikrer at organisasjons­formen ERIC for felles forskingsinfrastruktur kan benyttes også når Norge er vertsland.
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 25.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 22.6.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2018
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 31.5.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.5.2018

Sider