Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen, Det europeiske legemiddelbyrået og HMA (Heads of Medicines Agencies) 31.1.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018
EØS-notat offentliggjort 7.12.2018
Rapport med gjennomgang av direktivet med hensyn til hormonforstyrrende stoffer lagt fram av Kommisjonen 7.11.2018. Dansk departementsnotat om rapporten offentliggjort 3.12.2018
Fellesrapport lagt fram av Kommisjonen og OECD 22.11.2018
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.10.2018. Beslutningen trer i kraft 1.12.2018

Sider