Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2017
EØS-rådets konklusjoner vedtatt 16.5.2017
Rapport offentliggjort av Rådet 8.5.2017
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2017
Foto: Europakommisjonen
Svensk og dansk departementsnotat offentliggjort 4.4.2017
Kommisjonspresident Jean-Claude Junker la 1. mars fram en hvitbok om EUs fremtid uten Storbritannia. I forkant av EU-toppmøtet i Roma 25. mars, beskrives utfordringer og muligheter, samt fem scenarier for utviklingen av EU fram til 2025. Hvitboken vil bli fulgt opp av en serie debatter i forbindelse med EUs 60-årsjubileum. Aktuelle temaer er Europas sosial dimensjon, eurosamarbeidet, globaliseringen, Europas forsvar og EUs finanser.
Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 1.2.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.2.2017
Regjeringen vedtok 26. januar sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017. Programmet inneholder hovedprioriteringer og viktigste saker i oppfølgingen av regjeringens EU-strategi og viser regjeringens konkrete planer om å delta i overordnete diskusjoner og fremme norske syn på områder hvor EUs politikk er under utforming i inneværende år. Stortingets EU/EØS-nytt har sammenlignet arbeidsprogrammet med fjorårets versjon for å se hva som er nytt i år.
Omtale av rapport publisert av Utenriksdepartementet 5.1.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 27.12.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 30.11.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 29.11.2016
Europakommisjonen la 25. oktober fram sitt arbeidsprogram for 2017. I sin tale til Europaparlamentet varslet kommisjons­president Junker en hvitbok til våren om om hvordan EU skal fornye seg uten Storbritannia. Hvitboken vil også drøfte hvordan de europeiske tuilsynsorganene for finansielle tjenester kan styrkes. Arbeidsprogrammet inneholder en rekke nye initiativ, men også forslag til lovgivning som kan forbedres og regelverk Kommisjonen mener kan fjernes fordi det ikke lenger er aktuelt.
EØS-rådets konklusjoner vedtatt 15.11.2016. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.11.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 23.9.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 5.8.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.8.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 11.7.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 24.5.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2016

Sider