Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 23.9.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 5.8.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.8.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 11.7.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016
Svensk departementsnotat offentliggjort 24.5.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.4.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.2.2016
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 9.11.2015
Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 9.9.2015
Tale offentliggjort av Utenriksdepartementet 26.05.2015
Konklusjoner vedtatt av EØS-rådet 18.5.2015. Omtale publisert av Stortinget EU/EØS-nytt 20.05.2015
Arbeidsprogram lagt fram av Utenriksdepartementet 27.02.2015. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 04.03.2015
Utenriksdepartementets arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2015 gir en oversikt over et 70-talls sentrale saker. Blant de viktigste er EØS-midler, markedsadgang for fisk, handel med landbruksprodukter, norsk tilslutning til EUs klima­forpliktelse og TTIP-forhandlingene mellom EU og USA.
Rådskonklusjoner vedtatt av Rådet 02.03.2015
Høringsrapport lagt fram av Kommisjonen 02.03.2015
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 26.01.2015
Rådskonklusjoner vedtatt av EUs utenriksministre 16.12.2014
EU er generelt fornøyd med EØS-avtalen, men peker i evalueringen som ble vedtatt på utenriks­minister­møtet 16. desember 2014 (bildet) at EØS/EFTA-landenes lange behandlingstid, inkludert hyppige ønsker om endringer og unntak og sen gjennomføring i nasjonal rett, fører til fragmentering og inhomogenitet i det indre marked. EU minner også Norge om økningen av omstridte ostetollen, som man gjerne ser reversert i forbindelse med kommende forhandlinger om landbruksvarer. I tillegg til de tre EØS/EFTA-landene tar evalueringen også for seg EUs forhold til Sveits, Andorra, Monaco, San Marino. Den sveritsiske folkeavstemningen som resulterte i et krav om oppheving av fri bevegelse av personer mellom EU og Sveits, har ført til et anstrengt forhold mellom de to partene, og EU fastholder i rapporten sin kritisk holdning. For de tre mikrostatene er EU nå villig til å innlede forhandlinger om assosieringsavtaler. Gjennomgangen av EUs forhold til de europeiske ikke-medlemslandene foretas hvert annet år.

Sider