Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.02.2014. Svensk departementsnotat offentliggjort 26.02.2014
Sveriges Riksdag offentiggjorde 26. februar 2014 et notat fra Näringsdepartementet om Kommisjonens meddelelse fra januar 2014 om fremme av europeisk industri gjennom en rekke tiltak på EU-nivå innen sektorer som energi, transport, IKT, finansielle tjenester, innovasjon og utdanning. Forenkling av EU-regelverket, lettere adgang til tredjelandsmarkeder gjennom harmonisering av internasjonale standarder, åpne offentlige innkjøp, patentbeskyttelse og økonomisk diplomati er andre viktige emner. Samme dag ble meddelelsen omtalt i Stortingets EU/EØS-nytt. Sammen med meddelelsen la Kommisjonen fram en meddelelse om en EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.02.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 11.02.2014
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 13.1.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.9.2013
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.9.2013
Kommisjonen la 17. september 2013 fram en handlingsplan for videreutvikling av sin informasjonsportal "Ditt Europa" (Your Europe) om rettigheter og plikter i EUs indre market. Erfaringer har vist at bedrifter og personer blant annet savner opplysninger om nasjonale bestemmelser og prosedyrer. Norske myndigheter har utstyrt tjenesten med norske tekster til Ditt Europa: Bedrift, men foreløpig ikke til persondelen av portalen. Kommisjonen vedtok samtidig en rekommandasjon om styrking av problemløsningsnettverket SOLVIT.
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2013
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.6.2013
I etterkant av en høring la Kommisjonen 7. mars 2013 fram en meddelelse om mulige forenklinger av EU-regelverket med fokus på behovene til små og mellomstore bedrifter. Høringen viste at lovgivningen som volder størst problemer omfatter kjemikalieregelverket REACH, moms, produktsikkerhet, godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, datavern, avfallsregelverket, arbeidsmarkedslovgivningen, registrering av utstyr til veitransport, offentlige anbud og EUs nye tollkodeks. Kommisjonen la 18. juni 2013 fram en oppfølgingsmelding om igangsatte eller planlagt planlagte tiltak som følge av konsultasjonen.
Statusrapport for 2013 lagt fram av Kommisjonen 23.4.2013
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.1.2013
Kommisjonsmeddelelse lagt fram 9.1.2013
Rådskonklusjoner vedtatt 20.12.2012; Omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 20.12.2012
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 7.12.2012. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.12.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.12.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.11.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.10.2012

Sider