Beslutningsprosessen: informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet - Beslutningsprosessen: informasjonssamfunnet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Reguleringspolitikken for høyhastighets internett
Konsultasjon om "roaming"-forordningen og mulig utvidelse til SMS og data

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
04.11.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
01.11.2018
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn og rapportering
01.11.2018
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
10.05.2018
Koordinert reaksjon på store cybersikkerhetshendelser og -kriser
09.10.2017
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
10.05.2018
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne
29.09.2015
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
29.09.2015
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene
17.03.2015
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser
25.11.2015
Varslingsrutiner ved brudd på persondatasikkerheten
25.08.2013

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Viderebruksdirektivet (PSI-direktivet) om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor
01.07.2005

2005/105

01.09.2006
01.01.2009
Radiodirektivet
13.06.2016

2016/089

01.01.2017
13.06.2016
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
25.07.2003

2004/011

01.11.2004
25.07.2003
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz
20.05.2018

2018/194

22.09.2018
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett
15.05.2018

2018/193

22.09.2018
Direktivet om elektronisk handel
17.01.2002

2000/091

17.01.2002
01.07.2003
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
09.08.2017

2018/145

09.08.2018
08.08.2018
R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr
08.04.1999

2000/048

01.06.2000
01.07.2000
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
03.01.2018

2018/151

07.07.2018
09.07.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
07.09.2017

2017/240

16.12.2017
01.07.2018
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
28.08.2017

2017/240

16.12.2017
01.07.2018
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
23.02.2017

2017/183

23.09.2017
01.07.2018
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
09.01.2017

2017/143

08.07.2017
01.07.2018
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
01.02.2015

2016/053

19.03.2016
01.07.2018
Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr
23.09.2014

2015/058

01.06.2015
24.11.2015
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
02.01.2014

2014/190

26.09.2014
01.07.2018
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
04.12.2013

2014/227

01.01.2017
01.07.2018
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringsbestemmelser
02.01.2012

2013/039

16.03.2013
01.07.2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser
19.08.2011

2012/172

29.09.2012
01.07.2018
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
21.07.2010

2012/108

16.06.2012
19.01.2012
Systemer til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
09.03.2010

2013/201

09.11.2013
19.01.2012
Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
09.04.2010

2011/100

01.10.2011
19.01.2012
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
03.06.2009

2011/098

01.10.2011
19.01.2012
Bruk av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz
27.12.2005

2007/022

28.04.2007
19.01.2012
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk
31.10.2005

2006/061

03.06.2006
19.01.2012
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer
01.07.2005

2005/148

03.12.2005
19.01.2012
Om harmonisering av båndbredden i frekvensområdet 169,4-169,8 MHz
31.10.2008

2009/096

26.09.2009
19.01.2012
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
04.03.2009

2009/096

26.09.2009
19.01.2012
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
01.07.2008

2009/083

19.01.2012
Frekvensbruk for mobilkommunikasjonstjenester i fly
30.04.2008

2009/031

14.03.2009
19.01.2012
Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett
13.02.2007

2008/011

02.02.2008
19.01.2012
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
15.12.2006

2008/084

05.07.2008
19.01.2012
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon
01.12.2006

2008/084

05.07.2008
19.01.2012
Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester
01.07.2007

2007/162

08.12.2007
19.01.2012
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
14.03.2008

2007/162

08.12.2007
19.01.2012
Rammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
25.07.2003

2004/011

01.11.2004
25.07.2003
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
25.07.2003

2004/011

01.11.2004
25.07.2003
Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur
01.01.2014

2014/157

01.01.2014
13.08.2014
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
25.07.2003

2004/011

01.11.2004
25.07.2003
Toppnivådomenet .eu
22.04.2002

2013/085

04.05.2013
16.05.2013
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering
19.06.2013

2014/130

28.06.2014
03.07.2014
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
12.06.2017

2017/105

14.06.2017
15.06.2017
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
15.06.2016

2017/105

14.06.2017
15.06.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
06.01.2017

2017/105

14.06.2017
15.06.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
30.04.2016

2016/092

01.06.2017
01.06.2016
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming)
29.11.2015

2016/092

01.06.2017
01.06.2016
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA)
14.03.2004

2005/103

01.02.2006
15.01.2008
Harmonisering av 694-790 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
24.05.2016

2016/242

03.12.2016
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015
01.10.2009

2010/080

12.06.2010
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020
01.01.2016

2016/162

01.01.2016
Bruk av frekvensbåndet 2010-2025 MHz for trådløs videooverføring ved programproduksjon eller spesielle arrangementer
30.03.2016

2016/153

09.07.2016
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
16.04.2015

2015/271

01.11.2015
03.12.2015
Harmonisering av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester
01.06.2015

2015/220

26.09.2015
Videreføring av EURID som registrar for toppdomenet .eu
13.04.2014

2014/282

13.12.2014
13.12.2014
EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
25.12.2008

2009/075

01.01.2009
01.01.2009
EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk
15.05.2013

2015/104

01.05.2015
01.05.2015
EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning
01.07.2015

2015/104

01.07.2015
01.07.2015
Nedleggelse av samarbeidsgruppen for europeiske teletilsyn (ERG)
01.06.2010

2015/105

01.05.2015
01.05.2015
Separat salg av regulerte tjenester for roaming i mobiltelefonnettet i sluttkundeleddet
01.07.2014

2015/057

21.03.2015
21.04.2015
Anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd
01.10.2013

2015/059

21.03.2015
Radioutstyr til bruk på skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs
27.11.2013

2014/222

01.11.2014
08.12.2014
Retningslinjer for transeuropeiske telenettverk
01.01.2014

2014/244

01.11.2014
01.11.2011
Harmonisering av 2 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
30.06.2014

2013/200

09.11.2013
09.11.2013
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
27.10.2007

2013/085

04.05.2013
16.05.2013
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
11.10.2005

2013/085

04.05.2013
16.05.2013
Utpeking av administrator for toppdomenet .eu
13.06.2003

2013/085

04.05.2013
16.05.2013
Bruk av nasjonale tegnsett i toppdomenet .eu
30.06.2009

2013/085

04.05.2013
16.05.2013
Implementering av toppnivådomenet .eu
30.04.2004

2013/085

04.05.2013
16.05.2013
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
01.01.2007

2007/067

01.06.2007
01.01.2007
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): forlengelse
25.06.2011

2012/171

29.09.2012
29.11.2012
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
17.05.2011

2012/169

29.09.2012
Rekommandasjon om tilgang til neste generasjons bredbånd
15.10.2010

2012/175

29.09.2012
29.09.2012
Endring av mandatet til EUs policy-gruppe (RSPG) for frekvensforvaltning
07.01.2010

2012/170

29.09.2012
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon

2012/173

07.12.2012
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
16.01.2007

2012/054

31.03.2012
Samordnet bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
30.06.2009

2011/098

01.10.2011
19.01.2012
Utvidelse av telefonnummerserien 116 til legevakt og telefonrådgivning for ofre for forbrytelser
15.04.2010

2011/099

01.10.2011
Rådgivende høynivågruppe for gjennomføring og utvikling av i2010-strategien
17.03.2006

2007/115

29.09.2007
Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet
30.06.2009

2009/107

01.04.2010
Informasjonssystemet for det indre marked: vern av personopplysninger
05.02.2008

2008/109

09.09.2010
09.09.2010
Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer
19.07.2001

2000/066

19.07.2001
15.06.2001
Forelengelse av ENISA-byråets mandat
01.11.2008

2009/046

25.04.2009
01.01.2010
Harmonisering av 2 500-2 690 MHz-båndet for landbaserte kommunikasjonstjenester
14.12.2008

2009/096

26.09.2009
26.09.2009
Harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer
24.06.2008

2009/096

26.09.2009
26.09.2009
Innføring av 116-nummer for barn og for følelsesmessig støtte
29.02.2008

2008/083

05.07.2008
01.01.2009
DVB-H europeisk standard for mobile TV-sendinger
24.04.2008

2008/115

08.11.2008
08.11.2008
Standardisering innen sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon
07.02.1988
01.01.1994
01.01.1994
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
01.01.2004

2006/041

01.01.2006
Samtrafikk i et liberalisert telekommunikasjonsmarked

2002/104

Atskilt tilgang til abonnementslinjer

2000/092

Samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked

2000/067

Ekspertgruppe for elektronisk handel
26.10.2005

2006/120

23.09.2006
Nasjonale organer som skal fastsette standarder for elektroniske signaturer
19.07.2001

2001/048

Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
05.08.1999

2001/016

01.03.2001
Overføring av personopplysninger til USA
14.09.2004

2005/104

09.07.2005
Overføring av personopplysninger til Isle of Man
28.08.2004

2005/039

12.03.2005
Overføring av personopplysninger til Guernsey
21.03.2004

2004/105

10.07.2004
Overføring av personopplysninger til Argentina
05.07.2003

2004/075

09.06.2004
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater
03.04.2002

2002/087

26.06.2002

Sider