Intellektuell eiendom

Forsiden - Velg område - Intellektuell eiendom

Abonner på RSS-feed: Intellektuell eiendom - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.6.2018
Norsk lov kunngjort 15.6.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.6.2018
Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 8.6.2018
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.5.2018
Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 9.5.2018
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble vedtatt i 2015. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.4.2018
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 21.12.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.10.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2017

Sider