Intellektuell eiendom

Forsiden - Velg område - Intellektuell eiendom

Abonner på RSS-feed: Intellektuell eiendom - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.10.2018
Foto: Pixabay
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 12.9.2018
Europaparlamentet vedtok 12. september sin foreløpige holdning til nye EU-regler om digital opphavsrett med sikte på kommende forhandlinger med Rådet. EU-parlamen­tarikerne vil at store selskaper som Google og Facebook skal forhåndskontrollere innhold og samtidig øke betalingen til opphavere. Wikipedia og mindre nettsteder vil trolig ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer. Rådet vedtok i mai 2018 sin foreløpige holdning til Kommisjonens forslag. Representanter for de to institusjonene vil nå sammen med Kommisjonen forsøke å finne fram til et kompromiss med sikte på formelt vedtak.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 14.8.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble vedtatt i 2015. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 13.7.2018
Norsk lov kunngjort 15.6.2018
Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 8.6.2018
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.4.2018
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 21.12.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2017

Sider