Intellektuell eiendom

Forsiden - Velg område - Intellektuell eiendom

Abonner på RSS-feed: Intellektuell eiendom - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 14.8.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.8.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble vedtatt i 2015. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 13.7.2018
Norsk lov kunngjort 15.6.2018
Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 8.6.2018
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.4.2018
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 21.12.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.10.2017

Sider