Intellektuell eiendom

Forsiden - Velg område - Intellektuell eiendom

Abonner på RSS-feed: Intellektuell eiendom - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.8.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.8.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.10.2017
EØS-komitebeslutning 22.9.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.7.2017
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.9.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2017
EØS-notat offentliggjort 14.6.2017
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.5.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.9.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.10.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.10.2016
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Som ledd i oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en pakke med konkrete planer og lovforslag for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett. Forslagene er spesielt knyttet til online-tjenester. De tar sikte på å styrke både brukernes og opphavspersonenes rettigheter for digitale tjenester over landegrensene ved for eksempel musikkstreaming eller video-on-demand.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.6.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.3.2016
Revidert dansk departementsnotat offentliggjort 4.5.2016
Som første konkrete oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en handlingsplan for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett, samt et konkret lovforslag om bedre online­tilgang over landegrensene.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2015
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble offentliggjort i EU-tidende i desember. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.12.2015

Sider