Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisubstans i plantevernmidler
07.12.2015

2016/050

19.03.2016
13.04.2016
Avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som et basisstoff i plantevernmidler
09.12.2015

2016/050

19.03.2016
13.04.2016
Avslag på godkjenning Arctium lappa L. (plantedeler over jorden) som en basisubstans i plantevernmidler
09.12.2015

2016/050

19.03.2016
13.04.2016
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
08.12.2015

2016/050

19.03.2016
13.04.2016
Avløpsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
24.07.2014

2015/168

12.06.2015
Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
23.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser
30.12.2013

2014/137

28.06.2014
23.02.2016
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
07.10.2014

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
07.10.2014

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.01.2014

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
14.12.2015

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "NTA 8080" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.08.2015

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
06.08.2012

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Round Table on Responsible Soy EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "International Sustainability and Carbon Certification" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
10.08.2011

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
24.06.2014

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Gafta Trade Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
24.06.2014

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "BioGrace" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.06.2013

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "‘REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.07.2012

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.06.2015

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
14.05.2012

2016/026

06.02.2016
08.02.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre
25.11.2015

2016/018

06.02.2016
06.02.2016
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
22.10.2015

2016/017

06.02.2016
06.02.2016
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
22.10.2015

2016/017

06.02.2016
06.02.2016
Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

2016/018

06.02.2016
06.02.2016
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
04.12.2015

2016/019

06.02.2016
06.02.2016
Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
25.11.2015

2016/018

06.02.2016
06.02.2016
Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
22.10.2015

2016/017

06.02.2016
06.02.2016
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapportering
01.01.2015

2016/032

06.02.2016
Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
01.01.2015

2016/032

06.02.2016
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollen etter 2012
16.10.2015

2015/284

01.11.2015
14.12.2015
Godkjenning av det aktive stoffet florasulam i plantevernmidler
01.01.2016

2015/305

01.01.2016
14.12.2015
Godkjenning av basisstoffet fruktose i plantevernmidler
03.09.2015

2015/304

12.12.2015
14.12.2015
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler (korrigering)
04.09.2015

2015/305

12.12.2015
14.12.2015
Auksjoneringsforordningen: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter
19.11.2010

2012/152

27.07.2012
01.08.2013
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon
21.10.2015

2015/302

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.10.2015

2015/300

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.10.2015

2015/300

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Svovelinnhold i marint brennstoff: endringsbestemmelser om prøvetaking og rapportering
09.03.2015

2015/321

12.12.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser
21.11.2013

2015/319

12.12.2015
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser
25.06.2015

2015/259

01.11.2015
01.11.2015
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen
25.09.2015

2015/257

01.11.2015
01.11.2015
Godkjenning av clothianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.07.2015

2015/261

01.11.2015
01.11.2015
Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.07.2015

2015/261

01.11.2015
01.11.2015
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
01.06.2015

2015/258

01.11.2015
01.11.2015
Godkjenning av terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler
10.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.01.2016
04.11.2015
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av sulfoxaflor i plantevernmidler
18.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Fornyet godkjenning av treverdig fosfat i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av halauxifenmetyl i plantevernmidler
05.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler
07.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basisstoffet eddik i plantevernmidler
29.07.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler
29.07.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basissubstansen lecithins i plantevernmidler
30.07.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler
10.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Fornyet godkjenning av sulfosulfuron i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.01.2016
04.11.2015
Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav
17.09.2015

2015/266

01.11.2015
04.11.2015
Avslag på godkjenning av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler
21.05.2015

2015/262

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler
01.07.2015

2015/263

01.11.2015
04.11.2015
Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
11.06.2015

2015/055

01.11.2015
02.11.2015
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
31.12.2010

2015/270

01.11.2015
02.11.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall
01.06.2015

2015/194

11.07.2015
29.10.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler
10.07.2015

2015/264

01.11.2015
04.11.2015
Emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin: tiltak truffet av Nederland
09.05.2015

2015/260

01.11.2015
01.11.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
30.06.2015

2015/283

01.11.2015
01.11.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet
07.06.2015

2015/283

01.11.2015
01.11.2015
Miljøindikatorer for detaljhandelen
11.06.2015

2015/282

01.11.2015
01.11.2015
Energimerkedirektivet for personbiler
18.01.2001

2001/008

01.09.2001
Miljøinformasjonsdirektivet
14.02.2005

2003/123

01.02.2006
01.01.2004
Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer
14.05.2015

2015/214

26.09.2015
26.09.2015
Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg
15.05.2015

2015/214

26.09.2015
26.09.2015
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om etablering av en liste over kandidater for substitusjon
31.03.2015

2015/217

26.09.2015
28.09.2015
Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy
01.07.2015

2015/216

26.09.2015
25.09.2015
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019
18.11.2014

2015/192

11.07.2015
16.09.2015
VOC-direktivet: utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler
30.04.2001

2000/022

30.04.2001
15.10.2001
Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler
22.04.2015

2015/183

11.07.2015
23.07.2015
Godkjenning av det aktive stoffet cerevisane i plantevernmidler

2015/183

11.07.2015
23.07.2015
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter (inntil 14.2.2014)
12.08.2004

2004/082

01.02.2006
01.07.2005
Betingelser for godkjenning av Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat som virksomt stoff i plantevernmidler
02.04.2015

2015/155

12.06.2015
03.07.2015
Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler
31.03.2015

2015/155

12.06.2015
03.07.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler
19.03.2015

2015/154

12.06.2015
03.07.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler
18.03.2015

2015/154

12.06.2015
03.07.2015
Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler
01.04.2015

2015/095

01.06.2015
03.07.2015
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler
02.04.2015

2015/093

01.06.2015
03.07.2015
Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim
05.02.2015

2015/095

01.06.2015
03.07.2015
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P
04.02.2015

2015/095

01.06.2015
03.07.2015
Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2016

2015/154

01.01.2016
03.07.2015

Sider