Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forlenget godkjenning av det virksomme stoffet Aureobasidium pullulans i plantevernmidler

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Avslag på godkjenning av chloropicrin som virksomt stoff i plantevernmidler
24.12.2011

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Avslag på godkjenning av acetochlor som virksomt stoff i plantevernmidler
23.12.2011

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Avslag på godkjenning av 2-naphthyloxyeddiksyre som virksomt stoff i plantevernmidler
28.11.2011

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Avslag på godkjenning av propargite som virksomt stoff i plantevernmidler
13.10.2011

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Avslag på godkjenning av flufenoxuron som virksomt stoff i plantevernmidler
13.10.2011

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Avslag på godkjenning av propanil som virksomt stoff i plantevernmidler
15.11.2011

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Avslag på godkjenning av asulam som virksomt stoff i plantevernmidler
09.11.2011

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for virksomme stoffer
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer
12.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente aktive stoffer
12.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av 1-naphthyleddiksyre som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av 1-naphthylacetamide som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av bispyribac som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av fluroxypyr som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av profoxydim som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av imazalil som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av azimsulfuron som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av azoxystrobin som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av prohexadione som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av carbendazim som virksomt stoff i plantevernmiddel
14.06.2013

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av metazachlor som virksomt stoff i plantevernmidler
06.03.2012

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av triflusulfuron som virksomt stoff i plantevernmidler
10.04.2012

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av fluazifop-P som virksomt stoff i plantevernmiddler
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av fluquinconazole som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Adoxophyes orana granulovirus som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.02.2013

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av clethodim som virksomt stoff i plantevernmidler
03.02.2012

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av prochloraz som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Avslag på godkjenning av cinidon-etyl som virksomt stoff i plantevernmidler
30.11.2011

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av dicamba, difenoconazole, og imazaquin som virksomme stoff i plantevernmidler
01.05.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Avslag på godkjenning av cyclanilide som virksomt stoff i plantevernmidler
16.10.2011

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av acrinathrin som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av kresoxim-methyl som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av triazoxide som virksomt stoff i plantevernmidler
01.10.2011

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av tefluthrin som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av oxyfluorfen som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av spiroxamine som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av terbuthylazine som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2012

2014/204

01.06.2015
01.06.2015
Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen: endringsbestemmelser
27.02.2015

2015/121

01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter
11.05.2014

2015/118

01.05.2015
01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter
03.07.2014

2015/118

01.05.2015
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
27.06.2014

2015/118

01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker: endringsbestemmelser
01.07.2014

2015/118

01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk
23.06.2014

2015/118

01.05.2015
01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser
07.07.2014

2015/118

01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til vannbaserte varmtvannsberedere
23.06.2014

2015/118

01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser
15.07.2014

2015/118

01.05.2015
EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer
23.06.2014

2015/118

01.05.2015
Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganer
27.07.2012

2013/075

01.05.2015
01.05.2015
Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganisasjoner
17.05.2012

2013/075

01.05.2015
01.05.2015
Bruk av permethrin i biocidholdige produkter
06.11.2014

2015/052

21.03.2015
22.04.2015
Bruk av tralopyril i biocidholdige produkter
06.11.2014

2015/052

21.03.2015
22.04.2015
Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC og propiconazole
20.11.2014

2015/054

21.03.2015
22.04.2015
Avvisning av avslag på godkjenning av et biocidholdig produkt
20.11.2014

2015/054

21.03.2015
22.04.2015
Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC
20.11.2014

2015/054

21.03.2015
22.04.2015
Begrensninger av godkjenninger av biocidholdige produkter som inneholder IPBC
17.07.2014

2014/267

13.12.2014
22.04.2015
Endring av godkjenningsperioden for bruk av difethialone og difenacoum i biocidholdige produkter
16.07.2014

2014/267

13.12.2014
22.04.2015
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.06.2015

2015/053

01.06.2015
21.04.2015
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
30.10.2014

2015/052

21.03.2015
22.04.2015
Biocidforordningen: utfyllende bestemmelser om fornyinger som krever gjensidig godkjenning
03.06.2014

2014/266

13.12.2014
22.04.2015
Ozonforordningen: endringsbestemmelser om metylbromid
25.11.2013

2015/031

26.02.2015
20.04.2015
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.12.2014

2015/017

26.02.2015
31.03.2015
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser
24.08.2014

2015/016

26.02.2015
18.03.2015
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og rapportering
01.01.2014

2015/030

26.02.2015
26.02.2015
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om hyppighet av analyser
30.07.2014

2014/295

13.12.2014
26.01.2015
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
18.07.2014

2014/296

13.12.2014
05.01.2015
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i gassutladningslamper til bruk i skilt og spesialbelysning
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i store flater av lagdelte dyseelementer
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i mikrokanalplater (MCP)
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse kondensatorer til bruk i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse industrielle overvåkings- og kontrollsystemer
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kvikksølv i visse industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i tenningsmoduler og motorstyringssystemer
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder
31.12.2014

2014/181

26.09.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly, kadmium og krom
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for krom
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly og kadmium
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for blyacetatmarkør
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kadmium
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovelinnhold i marint brensel
18.06.2014

2014/139

28.06.2014
30.06.2014
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om dyreforsøk
22.03.2014

2014/183

26.09.2014
04.11.2014
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner
27.12.2015

2014/083

17.05.2014
04.11.2014
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om seksverdige kromforbindelser
01.05.2014

2014/182

26.09.2014
04.11.2014
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1,4-diklorbenzen
01.06.2014

2014/219

01.11.2014
04.11.2014
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly
31.07.2014

2014/122

28.06.2014
05.11.2014
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser

2014/240

01.11.2014
01.11.2011

Sider