Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen12.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.4.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.5.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.5.2018
Foto: Pixabay
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.5.2018
Et flertall av EU-landene støttet 27. april et forslag om forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. Stoffene som forbys er klotianidin (dette faktaarket), imidakloprid og tiamethoxam. Forbudet vil med det første bli publisert i EU-tidende og trer i kraft til høsten.
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 23.4.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.4.2018

Sider