Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 1.2.2019. Beslutningen trer i kraft 1.4.2019
Direktivet stiller høyere innsamlings- og gjenvinningsmål for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Det skal også hindre eksport av EE-avfall kamuflert som brukte produkter til mindre ressurssterke land. Formålet er vern av miljø og helse.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.2.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019
Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 28.1.2019
Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 18.1.2019. Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 21.1.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.1.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.1.2019

Sider