Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.6.2018
Svensk og dansk departementsnotat offentliggjort 14.6.2018
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2018
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2018
Det reviderte avfallsdirektivet og tre andre rettsakter i den såkalte sirkulær økonomipakken ble publisert i EU-tidende 14. juni. EUs medlemsland har frist til 5. juli 2020 med å gjennomføre regelverket i nasjonal rett.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2018
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 14.6.2018
Norsk forskrift kunngjort 11.6.2018
EØS-notat offentliggjort 8.6.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.6.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018

Sider