Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.5.2018
Omtale av dansk diskusjon om dom i EFTA-domstolen i 2017 publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.5.2018
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 15.5.2018
Quinn Kampschroer/Pixaby (CC0 Public Domain)
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 15.5.2018
Nye regler for CO2-utslipp fra person- og varebiler som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2017 vil gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å ilegge bilprodusentene overtredelsesgebyr. EØS-beslutningen krever derfor Stortingets samtykke før den kan tre i kraft. I dag er det ingen bilprodusenter i Norge som vil omfattes av regelverket. Diskusjonene om myndighetsoverføringen til ESA har pågått helt siden de to basisforordningene ble vedtatt i 2009 (dette faktaarket) og 2011 (varebiler). EØS-komiteens beslutning omfattet også 16 tilknyttede endringsforordninger vedtatt på EU-siden i perioden 2010-2015. For personbiler innføres nye årlige utslippskrav med et langsiktig mål om at CO2-utslippet fra nye biler i 2020 i gjennomsnitt skal ligge under 95 g/km. Andre tiltak er rettet mot energieffektivisering av dekk og airconditionsystemer.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.5.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.5.2018

Sider