Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Rapport om EU-landenes overvåkingsprogrammer lagt fram av Kommisjonen 31.7.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2018
Foto: Pixabay
EØS-notat offentliggjort 27.7.2018
EU har vedtatt å forby nruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. Stoffene som forbys er klotianidin (dette faktaarket), imidakloprid og tiamethoxam.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2018
Høring om skjæringspunktet mellom kjemikalie-, produkt- og avfallslovgivning igangsatt av Kommisjonen 23.7.2018
Kommisjonen la i desember 2015 fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.7.2018
Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 13.7.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.7.2018

Sider