Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Quinn Kampschroer/Pixaby (CC0 Public Domain)
Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
En lovendring som gjennomfører nye EU-regler for CO2-utslipp fra biler kan ifølge Samferdelsdepartementet bety at flere elbiler blir tilgjengelige for kjøpere i Norge. EU vil nå inkludere Norge i beregningene for gjennomsnittlig CO2-utslipp per bilprodusent, hvilket kan bety at produsentene vil tilby Norge flere biler med lavt utslipp. EU-reglene som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2017 og som Stortinget har godkjent, vil for øvrig gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å ilegge bilprodusentene overtredelsesgebyr ved for høye utslipp. Diskusjonene om myndighetsoverføringen til ESA har pågått helt siden de to basisforordningene ble vedtatt i 2009 (dette faktaarket) og 2011 (varebiler). EØS-komiteens beslutning omfattet også 16 endringsforordninger vedtatt på EU-siden i perioden 2010-2015, samt indirekte et stort antall tilknyttede rettsakter. For personbiler innføres nye årlige utslippskrav med et langsiktig mål om at CO2-utslippet fra nye biler i 2020 i gjennomsnitt skal ligge under 95 g/km. Andre tiltak er rettet mot energieffektivisering av dekk og airconditionsystemer.
Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Dansk departementsnotat offentliggjort 2.1.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2018
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 20.12.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2018
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.12.2018
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2018
Ikrafttredelse 1.2.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 19.12.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer. (av tilknyttet rettsakt)
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2018
Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.12.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.12.2018
EØS-notat offentliggjort 12.12.2018. Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2018

Sider