Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2018
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2018
Ikrafttredelse 1.8.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 20.6.2016 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.6.2018
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2018
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2018
Det reviderte avfallsdirektivet og tre andre rettsakter i den såkalte sirkulær økonomipakken ble publisert i EU-tidende 14. juni. EUs medlemsland har frist til 5. juli 2020 med å gjennomføre regelverket i nasjonal rett.

Sider