Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foto: Pixabay
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2017
EUs appellkomite med deltakelse fra medlemslandene på politisk nivå kom 27. november til enighet om fem års forlengelse av godkjennningen for bruk av plantevern­midlet glyfosat. Tyskland som tidligere har stemt blankt, var denne gang positiv til en forlengelse.
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.12.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.12.2017
EU-høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 7.12.2017
Gjenomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.12.2017
Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.11.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 22.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.11.2017
Rapport for 2012-2014 lagt fram av Kommisjonen 16.11.2017
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.11.2017
Europakommisjonen la 8. november fram en mobilitetspakke med nye tiltak for reduksjon av CO2-utslipp fra kjøretøy og fremme av overgang til rene mobilitetsløsninger. Kommisjonen vil også ha flere bussforbindelser over lange avstander og mer kombinert bruk av lastebiler, tog og skip. Samferdeselsdepartementet ønsker kommentarer til forslagene innen 1. desember. Første del av EUs mobilitetspakke - veipakken - ble lagt fram 31. mai.

Sider