Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 9.2.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Årsapport for 2016 lagt fram av Kommisjonen 6.2.2018
EU-høring om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 29.1.2018
Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen trådte i kraft 1. mai 2015 og gir EFTAs overvåkingsorgan rett til å anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å overvåke handel med slik produkter.
Omtale av planlagt revisjon publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.1.2018
Omtale av forslag til fortolkningsdom i EU-domstolen publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.1.2018
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.1.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018
Gjennnomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018
Meddelelse om gjennomføring av EU-pakken om sirkulær økonomi lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018
Kommisjonen la i desember 2015 fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.

Sider