Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Høring om evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 3.5.2018
Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen12.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.4.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2018
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.4.2018. EØS-notat offentliggjort 18.4.2018
Etter at Europaparlamentet i oktober 2017 nedla veto mot et forslag til regelverk om kriterier for hormon­forstyrrende stoffer i plantevernmidler, utarbeidet Kommisjonen et revidert utkast til forordning. Forslaget ble godkjent av ekspertkomiteen og klarert av Europaparlamentet og Rådet, og forordningen er nå publisert i EU-tidende. Et flertall av parlamentsmedlemmene mente det opprinnelige forslaget ville bety at visse potensielt skadelige kjemikalier ikke ville bli identifisert som hormonforstyrrende.
Svensk departementsnotat offentliggjort 11.4.2018

Sider