Beslutningsprosessen: statistikk

Forsiden - Velg område - Statistikk - Beslutningsprosessen: statistikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Spesifikasjoner for statistikk om forening av arbeid og familieliv
21.01.2009

2009/089

04.07.2009
23.03.2011
Statistikk over arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres etterkommere
21.05.2008

2008/130

06.12.2008
23.03.2011
Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper
01.01.2009

2008/027

15.03.2008
23.03.2011
Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger
24.06.2008

2008/124

08.11.2008
04.05.2009
Bruk av den internasjonale standarden for yrkesklassifikasjon (ISCO-08) i folketellinger
30.11.2009

2010/036

13.03.2010
13.03.2010
Referansemetadata til det europeiske statistiske system
20.06.2009

2009/154

05.12.2009
05.12.2009
Avlingsstatistikk
01.01.2010

2009/156

05.12.2009
23.03.2011
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring på sjøvei
05.12.2008

2009/073

30.05.2009
30.05.2009
Konjunkturstatistikker
19.06.2008

2008/126

08.11.2008
04.05.2009
Gjennomføring av arbeidskraftundersøkelser i Fellesskapet
01.01.2009

2008/130

01.01.2009
04.05.2009
Arbeidskraftundersøkelser 2010-2012
01.05.2008

2008/130

06.12.2008
04.05.2009
Statistiske data om foretak med utenlandske eierinteresser
14.05.2008

2008/108

27.09.2008
04.05.2009
Statistikk over materiell fattigdom
14.05.2008

2008/130

06.12.2008
04.05.2009
Statistikk over unge menneskers inngang i arbeidsmarkedet
13.03.2008

2008/091

05.07.2008
04.05.2009
Det europeiske system for integrert statistikk om sosial beskyttelse (ESSPROS)
29.01.2008

2008/092

05.07.2008
04.05.2009
Statistikk om utdanning og livslang læring
24.06.2008

2008/125

08.11.2008
04.05.2009
Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
01.01.2008

2008/126

01.01.2008
04.05.2009
Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål
25.03.2008

2008/107

27.09.2008
04.05.2009
Oversendelse av konfidensielle data til EUs statistikkontor
03.12.2008

2009/037

14.03.2009
23.03.2011
Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter
01.01.2008

2008/131

01.01.2008
04.05.2009
Statistikk om informasjonssamfunnet
20.05.2004

2004/175

04.12.2004
20.06.2008
Statistikk om industriproduksjon
31.12.1991

1994/007

01.07.1994
Statistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC)
23.07.2003

2004/032

01.08.2004
20.06.2008
Statistikk om jernbanetransport
10.02.2003

2004/012

01.08.2004
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
16.02.1990
01.01.1994
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser
19.07.2003

2005/019

20.06.2008
Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet
23.12.2007

2008/074

07.06.2008
04.05.2009
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2007
01.01.2007

2008/016

01.01.2008
01.01.2008
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter

2007/061

01.01.2008
20.06.2008
Åpenhet om priser på gass og elektrisitet til sluttbrukere i industrien
29.06.2007

2008/027

15.03.2008
15.03.2008
Etablering av et nytt europeisk rådgivende statistikkutvalg
15.06.2008
Opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring
16.03.2008

2008/090

05.07.2008
05.07.2008

Sider