Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
31.12.2012

2011/017

01.01.2014
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
14.12.2012

2014/096

01.12.2014
19.12.2014
Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser
15.11.2015

2015/276

01.08.2016
05.08.2016
Flygelederforordningen 2015 om tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater
30.06.2015

2016/125

01.08.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon
08.04.2016

2016/126

04.06.2016
09.06.2016
Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/123

04.06.2016
07.06.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
01.01.2016

2015/245

01.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser
01.01.2016

2015/207

01.07.2016
01.09.2016
Traktorforordningen 2013
01.01.2016

2015/009

01.01.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
01.01.2016

2015/244

01.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
16.01.2016

2016/078

30.04.2016
06.06.2014
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
06.06.2014
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
01.09.2016
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr
05.01.2016

2016/095

30.04.2016
12.05.2016
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
30.04.2016

2015/156

12.06.2015
30.04.2016
Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser
20.10.2014

2015/228

01.06.2016
01.06.2016
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata
01.07.2013

2012/167

01.05.2013
01.06.2016
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland
29.02.2016

2016/054

19.03.2016
29.03.2016
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
01.02.2016

2016/054

19.03.2016
29.03.2016
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
26.01.2016

2016/055

19.03.2016
21.03.2016
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
26.01.2016

2016/056

19.03.2016
29.03.2016
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
01.01.2012

2010/032

01.05.2013
05.04.2013
Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser
08.04.2010

2010/123

01.05.2013
05.04.2013
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking
03.07.2014

2016/011

06.02.2016
08.02.2016
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet
08.06.2015

2016/010

06.02.2016
08.02.2016
Fritidsbåtdirektivet 2013
18.01.2016

2014/224

18.01.2016
18.01.2016
Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for laste- og varebiler
01.10.2013

2014/050

09.04.2014
16.12.2015
Intelligente transportsystemer: krav til tilgjengelig trafikksikkerhetsinformasjon
01.10.2013

2014/050

09.04.2014
16.12.2015
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
20.04.2004

2006/067

01.02.2007
01.02.2007
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart
08.04.2015

2015/163

12.06.2015
18.06.2015
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flypersonell i sivil luftfart: endringsbestemmelser
03.04.2014

2014/234

01.11.2014
07.04.2015
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
17.02.2014

2014/193

26.09.2014
26.09.2014
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart endringsbestemmelser
08.04.2012

2013/146

16.07.2013
19.07.2013
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
01.01.2015

2015/272

01.11.2015
12.11.2015
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger
21.07.2015

2015/277

01.11.2015
04.11.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
25.08.2016

2015/278

25.08.2016
04.11.2015
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner
01.07.2015

2015/274

01.11.2015
03.11.2015
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.07.2015

2015/273

01.11.2015
03.11.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015
28.06.2015

2015/279

01.11.2015
02.07.2015
Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere
26.06.2009

2010/103

01.11.2010
01.11.2010
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
13.06.2014

2014/287

01.01.2015
13.06.2016
Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”infrastruktur” i det europeiske jernbanesystem
01.01.2015

2015/223

26.09.2015
05.10.2015
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om bruk av fly registrert i tredjeland
01.10.2015

2015/226

26.09.2015
30.09.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
27.07.2015

2015/227

26.09.2015
30.09.2015
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
18.03.2015

2015/224

26.09.2015
28.09.2015
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
01.11.2014

2015/107

01.05.2015
23.06.2015
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser
06.03.2014

2015/164

12.06.2015
25.08.2015
Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem
01.01.2015

2015/187

11.07.2015
23.07.2015
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
14.08.2015

2015/100

01.05.2015
14.08.2015
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
19.03.2015

2015/190

11.07.2015
16.07.2015
Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”energi” i det europeiske jernbanesystem
01.01.2015

2015/159

12.06.2015
19.06.2015
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: gjennomføringsbestemmelser
30.04.2014

2015/158

01.08.2015
08.07.2015
Sikkerhet i jernbanetunneler
01.01.2015

2015/160

12.06.2015
16.06.2015
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
14.05.2015

2015/165

12.06.2015
18.06.2015
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.07.2015

2015/161

01.07.2015
16.06.2015
Luftfartssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser om screening av håndbagasje
01.03.2015

2015/162

12.06.2015
01.03.2015
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer
29.04.2015

2015/142

12.06.2015
15.06.2015
Lydnivået til motorkjøretøy
01.07.2016

2015/140

01.07.2016
12.06.2015
Typegodkjenning for generelle sikkerhet av kjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer, vurderingsmetoder og tekniske krav
24.02.2015

2015/141

12.06.2015
15.06.2015
Farlig godsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale unntak
10.03.2015

2015/157

12.06.2015
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
20.10.2014

2015/112

01.05.2015
07.05.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer (revisjon)
06.01.2015

2015/111

01.05.2015
07.05.2015
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
01.01.2015

2015/110

01.05.2015
05.05.2015
Overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området
20.06.2004

2004/153

30.10.2004
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser
01.01.2015

2015/109

01.01.2016
01.01.2016
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser
03.10.2014

2015/113

01.05.2015
30.04.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.12.2014
13.12.2014

2015/114

01.05.2015
16.12.2014
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): gjennomføringsbestemmelser
23.04.2013

2014/132

28.06.2014
27.03.2015
Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføring av første fellesprosjekt
18.06.2014

2015/065

21.03.2015
30.03.2015
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser
01.01.2016

2015/042

01.01.2016
20.03.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan
08.01.2015

2015/063

21.05.2015
21.03.2015
Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
30.04.2005

2004/157

01.08.2005
01.09.2004
Flygelederforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere
01.09.2011

2013/127

15.06.2013
02.07.2013
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
01.07.2014

2014/288

13.12.2014
05.01.2015
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bruk av spordeteksjon av eksplosiver
09.04.2014

2014/233

01.11.2014
05.01.2015
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
21.12.2013

2014/186

26.09.2014
06.11.2014
Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser om henvisninger til Chicago-konvensjonen
23.05.2014

2014/292

01.01.2015
01.01.2015
Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser
07.11.2011

2013/231

01.01.2015
01.01.2015
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
04.12.2012

2013/232

01.01.2015
13.11.2014
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom
13.12.2011

2013/236

01.01.2015
01.01.2015
Krav til identifisering av fly og helikoptere i det felles europeiske luftrom
09.02.2012

2013/093

01.01.2015
01.01.2015
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2015-2019
31.12.2017

2014/235

01.01.2015
01.01.2015
Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser
05.05.2013

2014/028

01.01.2015
01.01.2015
Ytelsesplan for flysikringstjenester og nettfunksjoner
29.05.2013

2014/291

13.12.2014
01.01.2015
Felles avgiftsordning for flysikringstjenester
29.05.2013

2013/237

01.01.2015
01.01.2015
Tilsyn med sikkerheten i forbindelse med lufttrafikkstyring og luftfartstjenester: endringsbestemmelser
07.11.2011

2013/230

01.01.2015
01.01.2015
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)
04.08.2011

2014/135

01.01.2015
01.01.2015
Opplysningsplikt ved opprettelse eller endring av en funksjonell luftromsblokk
13.02.2011

2013/092

01.01.2015
01.01.2015
Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
07.12.2009

2013/228

01.01.2015
01.01.2015
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - april 2014
13.05.2014

2014/231

01.11.2014
01.01.2015
Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner
01.07.2014

2014/289

13.12.2014
17.12.2014
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
01.04.2014

2014/290

13.12.2014
15.12.2014
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser
21.02.1993

1994/007

01.07.1994
15.07.1994
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
04.12.2014

2014/048

09.04.2014
30.11.2014
Adgang til yrket som veitransportør: endringsbestemmelser
11.07.2012

2014/089

01.08.2015
01.01.2015
Adgang til markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
11.07.2012

2014/089

01.08.2015
01.01.2015

Sider