Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.12.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.12.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.9.2020 og kunngjort i EU-tidende 21.12.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.12.2020
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 15.1.2021
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 17.12.2020
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 9.12.2020

Sider