Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.11.2020
Høring om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 3.11.2020 med frist 2.2.2021
EØS-komitebeslutning 30.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 2.11.2020
Høring om planlagt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 28.10.2020 med frist 20.1.2021. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.10.2020

Sider