Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019
Klikk her for en full oversikt over EUs fjerde jernbanepakke
Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund gikk 10. oktober 2019 til en to timers politisk streik mot EUs jernbanepakke i frykt for at EU får suverenitet over norsk jernbane. Regjeringen mener de tar feil. I forbindelse med høringen om lovendringer knyttet til jernbanepakken ble det understreket at Norge vil beholde kontroll med norsk jernbane og ivareta Statens jernbanetilsyn sin rolle som nasjonal sikkerhetsmyndighet. Samtidig uttrykte regjeringen ønske om å styrke mulighetene for internasjonale togforbindelser, noe den mener krever et harmonisert regelverket på tvers av landegrensene og utvikling av en felles strategi.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.10.2019
Høring om forordningen igangsatt av Kommisjonen 4.11.2019
Norsk forskrift kunngjort 4.10.2019
Norsk forskrift kunngjort 4.10.2019
Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.11.2019
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og forskrift og trådte i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.
Høring igangsatt av Luftfartstilsynet 24.7.2019. EØS-notat offentliggjort 24.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019

Sider