Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Nye EU-typegodkjenningsregler vil introdusere nesten 30 nye sikkerhetselementer for biler, busser og lastebiler. Blant disse er såkalt intelligent fartstilpasning, automatisk nødbremsing, blindsonevarsling og atferdsregistrator. Det siste er en ”sort boks” som registrerer en rekke data rett før, under og etter en ulykke. De nye bestemmelsene skal innføres gradvis fra 2022 til 2024.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.4.2019
Uavhengig rapport levert til Kommisjonen 15.4.2019
Photo: Pixabay
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.4.2019
Europakommisjonen la i 2017 fram et stort antall forslag til endringer av dagens EU-regelverk for veitransport. Blant forslagene er at bompenger skal betales basert på kjørt distanse. Også eurovignettordningen bør erstattes med en bruksavgift, mener Kommisjonen. Andre forslag gjelder regelverket for utenlandske sjåfører, kabotasje, kjøre- og hviletid, drivstofforbruk og klimautslipp. Klikk på veipakken for å se en samlet oversikt over forslagene som er under behandling i Europaparlamentet og Rådet.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.4.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2019
Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (førstegangsbehandling)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.3.2019

Sider