Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.11.2019
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og forskrift og trådte i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.
Høring igangsatt av Luftfartstilsynet 24.7.2019. EØS-notat offentliggjort 24.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Norsk forskrift kunngjort 24.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.7.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.7.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.6.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.7.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019
EU har vedtatt felles regler for bruk av droner. Forordningen som neste år skal erstatte nasjonale bestemmelser i EU-landene, setter blant annet krav til registrering og elektronisk ID og fastsetter maksimal flyhøyde til 120 meter for private droner. Regelverket er utarbeidet av EUs flysikkerhetsbyrå og var på høring i Norge i 2018.

Sider