Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Foto: Pixabay
Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019
Med 410 stemmer for og 192 imot vedtok Europaparlamentet 26. mars 2019 å gå inn for avskaffelse av årstidsbestemt tidsomstilling fra 2021, eventuelt et år senere hvis nødvendig for et velfungerende indre marked. Det gjenstår nå å bli enig med Rådet. Nærings- og fiskeridepartementet stiller seg positiv til avskaffelsen. Det vil bli opp til hvert land å velge mellom permanent normaltid eller sommertid, men for å unngå fragmentering, oppfordrer Kommisjonen landene til å harmonisere sine valg. Rådet har i den forbindelse anbefalt at Kommisjonen oppnevner en egen koordinator. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.3.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 12.3.2019
Oppfølgingsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.3.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.2.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.2.2019
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 19.2.2019
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 19.2.2019
Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 19.2.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.2.2019
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør, markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.1.2019

Sider