Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.2.2019
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør, markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.1.2019
Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 15.1.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 15.1.2019
Norsk forskrift kunngjort 14.12.2018
Europaparlamentets plenumsbehandling 27.3.2019
Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 27.11.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider