EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
01.08.2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
01.08.2018
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
08.08.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
09.08.2018
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
31.08.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.09.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.09.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
01.09.2018
Fartsskriverforordningen
01.09.2018
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
01.09.2018
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
01.09.2018
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
07.10.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
28.10.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater
04.11.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
20.11.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
26.11.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
31.12.2018
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
01.01.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
01.01.2019
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
01.01.2019
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
30.01.2019
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse