EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
01.12.2019
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
01.12.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
01.01.2020
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
01.01.2020
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.01.2020
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
01.01.2020
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
01.01.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
01.01.2020
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
01.01.2020
Verdipapirsentralforordningen
01.01.2020
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
01.01.2020
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres forpliktelser
01.01.2020
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
01.01.2020
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
02.01.2020
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
17.01.2020
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse