EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
31.03.2018
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
31.03.2018
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
20.05.2018
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
21.05.2018
Tilleggspensjonsdirektivet
06.06.2018
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser
07.06.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
01.07.2018
EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder
06.07.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
06.07.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
06.07.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
28.10.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater
04.11.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
20.11.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
26.11.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
31.12.2018
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
01.01.2019
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
30.01.2019
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
22.02.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
12.06.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
22.07.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
01.01.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Abonner på EØS-frister for anvendelse