EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
01.06.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
01.06.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
01.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
01.06.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
01.06.2019
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
01.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
01.06.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
01.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
01.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
01.06.2019
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
01.06.2019
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
01.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
01.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
01.06.2019
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.06.2019
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
01.06.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
01.06.2019
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
01.06.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
01.06.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
01.06.2019
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
01.06.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
01.06.2019
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser
01.06.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
01.06.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse