EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
01.06.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
01.06.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
01.06.2019
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
01.06.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
01.06.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
01.06.2019
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
01.06.2019
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.06.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
01.06.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
01.06.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
01.06.2019
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
01.06.2019
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
01.06.2019
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
01.06.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
01.06.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
01.06.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
01.06.2019
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
01.06.2019
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
12.06.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
17.06.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
19.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
27.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
27.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2019
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
01.07.2019
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse