Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC
Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat

Sider