Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
13.03.2019
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
13.03.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
13.03.2019
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
13.03.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
13.03.2019
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert overenstemmelseskontroll og krav til miljøvern
12.03.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
12.03.2019
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
12.03.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
12.03.2019
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
11.03.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
11.03.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
08.03.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
08.03.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
07.03.2019
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
07.03.2019
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
05.03.2019
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
05.03.2019
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
04.03.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
04.03.2019
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
28.02.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
28.02.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
27.02.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
27.02.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
27.02.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
26.02.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
26.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
25.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder
25.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
25.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger
25.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene
25.02.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
22.02.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse
22.02.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
21.02.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.02.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
21.02.2019
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser
20.02.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
20.02.2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
20.02.2019
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
19.02.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
19.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
19.02.2019
Krisehåndteringsplan for matsikkerhet
19.02.2019
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
18.02.2019
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
15.02.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
15.02.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
13.02.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
12.02.2019
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
11.02.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
11.02.2019

Sider