Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge
22.05.2018
En ny europeisk dagsorden for kultur
22.05.2018
EU-strategi for unge 2019-2027
22.05.2018
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
17.05.2018
Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet
17.05.2018
EU-strategi for automatisert mobilitet
17.05.2018
Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle
15.05.2018
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon
15.05.2018
Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv
08.05.2018
Bekjempelse av desinformasjon på nettet
26.04.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse
26.04.2018
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
25.04.2018
Kunstig intelligens for Europa
25.04.2018
Mot et felles europeisk dataområde
25.04.2018
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen
19.04.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming av maskinverktøy og sveiseutstyr
16.04.2018
Nye rammebetingelser for forbrukerne
11.04.2018
EU-høring om Basel III om finansstabilitet
16.03.2018
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
14.03.2018
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
12.03.2018
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
08.03.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
08.03.2018
EU-høring om europeisk sportsuke
19.02.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming og energimerking av kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, TV-apparater, PCer og lamper
13.02.2018
Høring om EUs risikovurderinger for næringskjeden
23.01.2018
EU-handlingsplan for digital utdanning
17.01.2018
EU-strategi for plast
16.01.2018
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
16.01.2018
EU-høring om styrket samarbeid om sykdommer som kan forebygges med vaksine
21.12.2017
EU-høring om utvikling av regelverk til støtte for børnoteringer av SMBer
18.12.2017
EU-høring om plastavfall i sjøen
15.12.2017
EU-høring om sikkerhet for togpassasjerer
08.12.2017
Erfaringene med EUs rammeverk for finansielle tjenester
01.12.2017
EU-høring om rapporteringer knyttet til det europeiske tilsynssystemet for finansielle tjenester
01.12.2017
Håndheving av regelverket for immaterialrett
29.11.2017
EU-høring om europeisk sysselsettingsmyndighet og europeisk trygdenummer
28.11.2017
EU-høring om modenisering av EUs visumpolitikk
24.11.2017
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU
23.11.2017
Styrking av Europas energinettverk
23.11.2017
Helse i Europa 2016
23.11.2017
EU-høring om CO2-utslipp fra tunge kjøretøy
20.11.2017
EU-høring om adgang til trygd og sosialstøtte
20.11.2017
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje 2021-2030
20.11.2017
Handlingsplan for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn
20.11.2017
EU-høring om reduksjon av transfett i matvarer
17.11.2017
Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning
14.11.2017
EU-høring om falske nyheter og desinformasjon på nettet
13.11.2017
EU-høring om regelverket for plantevermidler og -rester
13.11.2017
EU-pakke for renere kjøretøy
08.11.2017
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
08.11.2017

Sider