Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Innovasjon i Europa: statusrapport 2019
17.06.2019
EU-høring om bærekraftige batterier
13.06.2019
EØS-rådets konklusjoner mai 2019
21.05.2019
EU-høring om mobilladere
14.05.2019
EUs strategiske dagsorden for 2019-2024: anbefalinger
30.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk
16.04.2019
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019)
15.04.2019
Framtiden til European Single Sky
15.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk
09.04.2019
EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede
09.04.2019
Digitaliseringens virkninger på arbeidsmarkedet
08.04.2019
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens
08.04.2019
Veikart for utvikling av rene biler
18.03.2019
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet
11.03.2019
EU-studie om behovet for sikre parkeringsplasser for lastebiler og vogntog
11.03.2019
EU-høring om likestilling
08.03.2019
Kvinner i forskning (2018)
08.03.2019
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2018
15.02.2019
EU-høring om elektroniske info-vedlegg til legemidler
31.01.2019
Mot et bærekraftig Europa innen 2030
30.01.2019
Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren
28.01.2019
EU-høring om europeisk fiskeristatistikk
18.01.2019
EU-høring om 5G-basestasjoner og trådløse småceller
16.01.2019
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EØS/EFTA-landene, samt Andorra, Monaco og San Marino i 2017-2018
11.12.2018
EU-plan for fremme av kunstig intelligens
07.12.2018
EU-høring om produktpolitikk for en sirkulær økonomi
29.11.2018
EU-klimavisjon for 2050
28.11.2018
Forenkling av EU-regelverket og fjerning av administrative byrder: statusrapport 2018
26.11.2018
Harmoniserte standarder for det indre marked
22.11.2018
Helse i Europa 2018
22.11.2018
Status for det indre marked (2018)
22.11.2018
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer
07.11.2018
EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene
23.10.2018
Kommisjonens arbeidsprogram for 2019
23.10.2018
EU-rapporten 'Education and Training Monitor 2018'
16.10.2018
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass
15.10.2018
EUs forbrukerundersøkelse 2018
12.10.2018
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2019
11.10.2018
EU-strategi for bioøkonomi
11.10.2018
EUs "State of the Union" 2018
12.09.2018
Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger
12.09.2018
Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
06.09.2018
EU-høring om strategi for langtidsreduksjoner av klimautslipp
17.07.2018
EUs konkurransepolitikk i 2017
18.06.2018
En ny europeisk dagsorden for kultur
22.05.2018
EU-strategi for unge 2019-2027
22.05.2018
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge
22.05.2018
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
17.05.2018
Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet
17.05.2018
EU-strategi for automatisert mobilitet
17.05.2018

Sider