Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-handlingsplan for europeisk selskapsrett
12.12.2012
Målrettet EU-regulering
12.12.2012
EU-konsultasjon om revisjon av EUs luftforurensningsstrategi
10.12.2012
EUs forbrukerundersøkelse 2012
07.12.2012
EU-handlingsplan for e-helse
06.12.2012
Kvalitetsrammeverk for traineeperioden
05.12.2012
EU-konsultasjon om langtids syke- og arbeidsløshetstrygd over landegrensene
05.12.2012
EU-strategi for reduksjon av arbeidsløshet blant unge
05.12.2012
EU-konsultasjon om styrking av klimakvotesystemet (ETS)
02.12.2012
Grønnbok og EU-høring om integrert marked for pakkepost
29.11.2012
EU-strategi mot villedende reklame
27.11.2012
Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland
26.11.2012
EU-konsultasjon om europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet
23.11.2012
EU-strategi for nytenkning på utdanningsområdet
20.11.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om aktiv og sunn aldring
17.11.2012
EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet
15.11.2012
EU-plan for beskyttelse av Europas vannressurser
14.11.2012
Statusrapport om det europeiske CO2-markedet i 2012
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon blant bedriftsledere
14.11.2012
Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency
14.11.2012
CARS 2020 - handlingsplan for europeisk bilindustri
08.11.2012
Gjennomføring og videreutvikling av en felles visumpolitikk i EU
07.11.2012
Rapport om gjennomføringen av visumkodeksen
07.11.2012
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2012
24.10.2012
EU-handlingsplan om forbrukervern ved pengespill på internett
24.10.2012
Europakommisjonens arbeidsprogram 2013
23.10.2012
EU-konsultasjon om logo for godkjente on-line-apotekutsalg og -engrosselgere av legemidler
17.10.2012
EU-strategi for vekst og gjenoppretting av europeisk industri og økonomi
11.10.2012
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2012
11.10.2012
Offentlige innkjøp i EU: gjennomføringsrapport 2011
11.10.2012
Rettslige aspekter ved nanomaterialer
03.10.2012
Single Market Act II: - 12 nye innsatsområder for det indre marked
03.10.2012
Fremme av cloud computing i Europa
27.09.2012
Sikrere, mer effektivt og innovativt medisinsk utstyr
26.09.2012
EU-strategi om kulturnæringenes bidrag til vekst og sysselsetting
26.09.2012
Finansiering av Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA): endringer
25.09.2012
Arkiver i Europa: digitale utfordringer
21.09.2012
EU-konsultasjon om offentlig-privat partnerskap for forskning om den bio-baserte industrielle matkjeden
21.09.2012
EU-strategi for internasjonalt forskningssamarbeid
14.09.2012
EU-strategi for transportforskning- og teknologi
13.09.2012
Blå vekst: EU-strategi for marin og maritim bærekraftig vekst
13.09.2012
Status for EUs maritime politikk
11.09.2012
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2012
10.09.2012
Fremme av frekvensdeling for trådløs kommunikasjon
03.09.2012
Marin grønnbok: kunnskap om havet 2020
29.08.2012
Liberalisering av visum-bestemmelsene for Vest-Balkan: 3. rapport
28.08.2012
Utviklingen av jernbanemarkedet: 3. rapport
21.08.2012
EU-konsultasjon om bruk av ny teknologi i utdanning og opplæring
13.08.2012
Bedre styring av det indre marked
08.08.2012
EU-strategi for tjenestesektoren 2012-2015
08.08.2012

Sider