Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova
03.08.2012
EU-strategi for byggesektoren
31.07.2012
EU-strategi for europeisk sikkerhetsindustri
26.07.2012
EU-konsultasjon om informasjons- og nettverkssikkerhet
23.07.2012
EU-konsultasjon om bevaring av et åpent internett (nettnøytralitet)
23.07.2012
Det europeiske forskningsområdet: et styrket parnerskap for kvalitet og vekst
17.07.2012
Lettere adgang til vitenskapelig informasjon: meddelelse
17.07.2012
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler: data for 2011
11.07.2012
Utdanning og funksjonshemmede: politikk og praksis i Europa
10.07.2012
EU-strategi for sentrale støtteteknologier
26.06.2012
EU-politikk for Arktis
26.06.2012
EU-konsultasjon om "Intelligent Energy Europe III" i forskningsprogrammet Horizon 2020
21.06.2012
EU-konsultasjon om havnetjenester
21.06.2012
EU-konsultasjon om avgifter til legemiddelovervåking
20.06.2012
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2011
19.06.2012
EU-politikk for fornybar energi: fram til og etter 2020
06.06.2012
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2011
06.06.2012
Kombinerte virkninger av kjemikalier
31.05.2012
EUs konkurransepolitikk i 2011
30.05.2012
Europeisk forbrukeragenda for styrket tillit og vekst
22.05.2012
EU-konsultasjon om strategi for klimatilpasning (frist 20.8.2012)
21.05.2012
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2011-2012
16.05.2012
EU-retningslinjer for veiavgifter for personbiler
14.05.2012
Etablering av en mellomstatlig avtale for driften av GMES-programmet 2014-2020
11.05.2012
Det europeiske innovasjonspartnerskap om vann
10.05.2012
Årsrapport 2011 for EUs varslingssystem for forbruksvarer (RAPEX)
09.05.2012
Åpen konsultasjon om personers rettigheter og hindringer som EU-borgere
09.05.2012
Modernisering av EUs politikk for statsstøtte
08.05.2012
eHelse for Europa 2020
08.05.2012
EU-strategi for et bedre internett for barn
02.05.2012
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2010
27.04.2012
EU-konsultasjon om reduserte kostnader ved utrulling av høyhastighetsinternett
27.04.2012
EU-strategi for offentlige e-innkjøp
20.04.2012
EU-plan for jobbskaping
18.04.2012
Utvikling på likestillingsområdet i 2011
16.04.2012
EU-konsultasjon om tingenes internett
12.04.2012
Grønnbok om skyggebanker
19.03.2012
Nasjonal gjennomføring av EUs miljølovgiving
07.03.2012
Rapport om sikkerhetsinspeksjoner av fly fra tredjeland
07.03.2012
Åpen høring om flere kvinner i bedriftsstyrer
05.03.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om landbrukets produktivitet og bærekraftighet
29.02.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om råstoffer
29.02.2012
EU-hvitbok om pensjoner
16.02.2012
EU-konsultasjon om økonomisk støtte til energieffektivitet i bygninger
15.02.2012
Superdatamaskiner: Europas plass i det globale kappløp
15.02.2012
Forenklinger knyttet til EU-finansiering
08.02.2012
Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport for 2011
07.02.2012
Konsultasjon om bærekraftig forbruk og produksjon
01.02.2012
Europeisk rammeverk for person- og datavern i det 21. århundret
25.01.2012
EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelferd (2012-2015)
19.01.2012

Sider