Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-konsultasjon om strategi for klimatilpasning (frist 20.8.2012)
21.05.2012
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2011-2012
16.05.2012
EU-retningslinjer for veiavgifter for personbiler
14.05.2012
Etablering av en mellomstatlig avtale for driften av GMES-programmet 2014-2020
11.05.2012
Det europeiske innovasjonspartnerskap om vann
10.05.2012
Årsrapport 2011 for EUs varslingssystem for forbruksvarer (RAPEX)
09.05.2012
Åpen konsultasjon om personers rettigheter og hindringer som EU-borgere
09.05.2012
eHelse for Europa 2020
08.05.2012
Modernisering av EUs politikk for statsstøtte
08.05.2012
EU-strategi for et bedre internett for barn
02.05.2012
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2010
27.04.2012
EU-konsultasjon om reduserte kostnader ved utrulling av høyhastighetsinternett
27.04.2012
EU-strategi for offentlige e-innkjøp
20.04.2012
EU-plan for jobbskaping
18.04.2012
Utvikling på likestillingsområdet i 2011
16.04.2012
EU-konsultasjon om tingenes internett
12.04.2012
Grønnbok om skyggebanker
19.03.2012
Nasjonal gjennomføring av EUs miljølovgiving
07.03.2012
Rapport om sikkerhetsinspeksjoner av fly fra tredjeland
07.03.2012
Åpen høring om flere kvinner i bedriftsstyrer
05.03.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om landbrukets produktivitet og bærekraftighet
29.02.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om råstoffer
29.02.2012
EU-hvitbok om pensjoner
16.02.2012
Superdatamaskiner: Europas plass i det globale kappløp
15.02.2012
EU-konsultasjon om økonomisk støtte til energieffektivitet i bygninger
15.02.2012
Forenklinger knyttet til EU-finansiering
08.02.2012
Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport for 2011
07.02.2012
Konsultasjon om bærekraftig forbruk og produksjon
01.02.2012
Europeisk rammeverk for person- og datavern i det 21. århundret
25.01.2012
EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelferd (2012-2015)
19.01.2012
Omstrukturering av bedrifter og sosial endring - erfaringer og lærdom
17.01.2012
Konsultasjon om markedet for betalinger ved hjelp av kort, internett og mobiltelefon
11.01.2012
Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester
11.01.2012
Gjennomføring av EUs varepakke: omarbeiding av ti direktiver om teknisk harmonisering
21.12.2011
EU-initiativ mot ungdomsarbeidsløshet: større muligheter for de unge
20.12.2011
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2011
20.12.2011
Rammeverk for tjenester av generell interesse
20.12.2011
Det europeiske skolesystemet i 2010
19.12.2011
Passasjerrettigheter for alle framkomstmidler
19.12.2011
Handlingsplan for øko-innovasjon
15.12.2011
Konsultasjon om belysning i fremtiden
15.12.2011
EUs veikart for energi 2050
15.12.2011
EU-strategi for åpne data
12.12.2011
Merking av mat til kjæledyr
08.12.2011
Handlingsplan for små og mellomstore bedrifters kapitaltilgang
07.12.2011
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2011
02.12.2011
EU-strategi for flyplasser
01.12.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: bakgrunnsdokument
30.11.2011
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: bakgrunnsdokument
29.11.2011
Fornyet agenda for europeisk voksenopplæring
28.11.2011

Sider