Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Omstrukturering av bedrifter og sosial endring - erfaringer og lærdom
17.01.2012
Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester
11.01.2012
Konsultasjon om markedet for betalinger ved hjelp av kort, internett og mobiltelefon
11.01.2012
Gjennomføring av EUs varepakke: omarbeiding av ti direktiver om teknisk harmonisering
21.12.2011
EU-initiativ mot ungdomsarbeidsløshet: større muligheter for de unge
20.12.2011
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2011
20.12.2011
Rammeverk for tjenester av generell interesse
20.12.2011
Det europeiske skolesystemet i 2010
19.12.2011
Passasjerrettigheter for alle framkomstmidler
19.12.2011
EUs veikart for energi 2050
15.12.2011
Handlingsplan for øko-innovasjon
15.12.2011
Konsultasjon om belysning i fremtiden
15.12.2011
EU-strategi for åpne data
12.12.2011
Merking av mat til kjæledyr
08.12.2011
Handlingsplan for små og mellomstore bedrifters kapitaltilgang
07.12.2011
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2011
02.12.2011
EU-strategi for flyplasser
01.12.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: bakgrunnsdokument
30.11.2011
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: bakgrunnsdokument
29.11.2011
Fornyet agenda for europeisk voksenopplæring
28.11.2011
Redusert EU-regelverk for små og mellomstore bedrifter
23.11.2011
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
15.11.2011
Om gjennomføringen av det felles europeiske luftrom
14.11.2011
Fri bevegelse for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania: erfaringer fra overgangsperioden
11.11.2011
Små og mellomstore bedrifters utnyttelse av globale muligheter
09.11.2011
Regelverk knyttet til utvinning av skifergass i Europa
08.11.2011
50 forslag til styrking av det indre marked
25.10.2011
Schengen-samarbeidet: smarte grenser - og veien framover
25.10.2011
Europeisk sikkerhetsstyringssystem på luftfartsområdet
25.10.2011
Initiativ for et ansvarlig næringsliv
25.10.2011
EUs hurtigvarslingssystem ved helsefare som følge av næringsmidler eller fôr: årsrapport for 2010
25.10.2011
EU-initiativ om ansvarlige bedrifter
25.10.2011
Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Mot en sterkere europeisk reaksjon på narkotikamisbruk
25.10.2011
EU-strategi for bedrifters samfunnsansvar
25.10.2011
Prosjektobligasjoner for transeuropeiske nettverk: prøveperiode 2012-2013
19.10.2011
Connecting Europe: integrert europeisk infrastruktur
19.10.2011
Industripolitikk: en styrket konkurranseevne
14.10.2011
Meddelelse om europeisk kjøpslov
11.10.2011
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2011
07.10.2011
Anvendelse, overvåking og kontroll med ikke-diskriminatoriske forpliktelser ved elektronisk kommunikasjon
03.10.2011
Partnerskap for forskning og innovasjon rettet mot samfunnsmessige utfordringer
21.09.2011
EU-strategi for et ressurseffektivt Europa
20.09.2011
Modernisering av høyere utdanning i Europa
20.09.2011
Frivillig arbeid på tvers av landegrensene
20.09.2011
Forvaltning av Schengen-samarbeidet
16.09.2011
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2009
14.09.2011
Rapport om alternative metoder til dyreforsøk i kosmetikksektoren i 2009
13.09.2011
Beskyttelse av barn i den digitale verden
13.09.2011
Sluttevaluering av IKT-programmet eContentPlus (2005-2008)
09.09.2011
Energiforsyningssikkerhet og internasjonalt samarbeid
07.09.2011

Sider