Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Om gjennomføringen av EUs avfalllsdirektiver i perioden 2004-2006
20.11.2009
Utvikling av offentlig-private partnerskap
19.11.2009
Antimikrobiell resistens
18.11.2009
Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslipp av drivhusgasser
12.11.2009
Rapport om overvåking av utslipp av drivhusgasser og gjennomføring av Kyoto-protokollen i EU
12.11.2009
Skisse for EUs fremtidige forbrukerpolitikk
05.11.2009
Grønnbok om kontakt og transparens mellom Europas foretaksregistre
04.11.2009
Sikkerhet, helse og medisinsk behandling om bord på fartøyer
29.10.2009
Implementering av EUs handlingsplan for nanovitenskap og nanoteknologi i 2007-2009
29.10.2009
Tiltak for europeisk elektroteknisk industri
29.10.2009
Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): romkomponenten
28.10.2009
Utnyttelse av ledige frekvenser til samfunnsgoder og økonomisk vekst
28.10.2009
Internetts fremtid - et offentlig-privat partnerskap
28.10.2009
Dyrevern og -velferd: merking og europeisk nettverk av referansesentra
28.10.2009
EU-strategi for bekjempelse av HIV/AIDS i Europa
26.10.2009
EUs aktiviteter på området forskning og utvikling i 2008
22.10.2009
Videreutvikling av Det europeiske forskningsrådet (ERC)
22.10.2009
Netthandel over landegrensene
22.10.2009
Konsultasjon om kreativt innehold i et europeisk digitalt indre markedet
22.10.2009
Utviklingen av Schenginformasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2009
22.10.2009
Tiltak for å fremme sikre, effektive og sunne derivatmarkeder
20.10.2009
Håndtering av bankkrisen over landegrensene
20.10.2009
Solidaritet på helseområdet – mindre ulikhet i EU
20.10.2009
Opphavsrett i kunnskapsøkonomien
19.10.2009
Konsultasjon om fremtiden til europeisk digital film
16.10.2009
Rapport om framdriften av EUs maritime politikk
15.10.2009
Statistikk om stålindustrien for 2003-2009
15.10.2009
Havovervåking og deling av maritim miljøinformasjon i EU
15.10.2009
Den internasjonale dimensjon av EUs maritime politikk
15.10.2009
En strategi for H1N1-pandemien i 2009
12.10.2009
Om arbeidet i 2008 med gjennomføring av forordningenen om sikkerhet i sivil luftfart
08.10.2009
Finansiering for lavkarbonteknologier (del av EUs SET-plan)
07.10.2009
EU-strategi for utvikling av sentrale underliggende teknologier
30.09.2009
Handlingsplan for bytrafikk
30.09.2009
Mulige endringer til gjeldene regulering av finansmarkedet
23.09.2009
Finansiell tjenesteyting til forbrukerne
22.09.2009
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2008
22.09.2009
Erfaringene med stempling av pass til personer fra tredjeland (Schengen-grenseregler)
21.09.2009
Kvalitetssikring innenfor videregående utdanning
21.09.2009
Statistisk årbok for Europa 2009
18.09.2009
Utviklingen av Schengen-samarbeidets visuminformasjonssystem i 2008
15.09.2009
Rapport om svineinfluensa-pandemien H1N1
15.09.2009
Rapport om anvendelsen av plandirektivet om miljøkonsekvensutredninger
14.09.2009
Håndhevelse av EU-regelverket om immaterialrett
11.09.2009
Fremdriftsrapport om EUs innovasjonsinitiativ om "lead markets"
11.09.2009
Gjennomføringen av betalingsområdet for euroen i 2009-2012
10.09.2009
Utfordringer for EU-støtte til innovasjon i tjenestesektoren
10.09.2009
EU-innspill om internasjonal klimafinansiering foran København-konferansen
10.09.2009
Finansiering av innovasjon og SMB
09.09.2009
EUs innovasjonspolitikk 2005-2009
09.09.2009

Sider