Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Schengen-samarbeidet: handlingsplan for Stockholms-programmet
20.04.2010
Årsrapport 2009 for EUs varslingssystem for forbruksvarer (RAPEX)
15.04.2010
Samarbeid over landegrensene mellom nasjonale myndigheter om gjennomføring av tjenestedirektivet
09.04.2010
EUs rolle for global helse
31.03.2010
Europakommisjonens arbeidsprogram 2010
31.03.2010
Kvinner i ledende stillinger
25.03.2010
Åpen konsultasjon om europeiske selskap (SE)
23.03.2010
Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv
19.03.2010
Innovasjonsindikatorer 2009
17.03.2010
Utviklingen av EUs indre marked for gass og elektrisitet
11.03.2010
Internasjonal klimapolitikk etter København-toppmøtet
09.03.2010
Charter for likestilling mellom kvinner og menn
05.03.2010
Europa 2020: Kommisjonens forslag til ny EU-strategi for bærekraftig vekst
04.03.2010
EUs frekvenspolitikk 2011-2015 (konsultasjon)
04.03.2010
Generell forsyningsplikt for elektronisk kommunikasjon
02.03.2010
Styrket yttergrensekontroll og bekjempelse av ulovlig innvandring
25.02.2010
Bruk av biomasse og biogass for strømproduksjon, oppvarming og kjøling
25.02.2010
Sosial trygghet og integrasjon - rapport 2010
05.02.2010
Nye ferdigheter for nye arbeidsplasser
04.02.2010
Levekår og livsforhold i EU 2009
03.02.2010
Likestilling mellom kvinner og menn i EU 2009
01.02.2010
Etablering av EMODNET: Det europeiske marine observasjons- og datanettverk
22.01.2010
CO2-utslipp fra nye personbiler i 2008
12.01.2010
Erfaringene med listene over luftfartsselskaper med driftsforbud i EU ("svartelisten")
11.01.2010
Erfaringene med EU-regelverket om kontroll med handelen med narkotikaprekursorer
07.01.2010
Evaluering av europeiske kulturhovedstader 2007 og 2008 (inkludert Stavanger)
22.12.2009
Evaluering av Erasmus Mundus-programmet 2004-2008
22.12.2009
Om gjennomføringen av den integrerte produktpolitikk (IPP) for miljøet
21.12.2009
Det europeiske forum for forskning og Innovasjon på sikkerhedsområdet (ESRIF) - Kommisjonens kommentarer
21.12.2009
Utviklingen på jernbanemarkedet
18.12.2009
Årsrapport om likestilling - 2010
18.12.2009
Gjennomføringen av "Small Business Act for Europe"
15.12.2009
Rapport om anvendelse i Norge av EØS-regler om dyrevelferd
14.12.2009
Komiteordningene (komitologi) under Lisboa-traktaten
09.12.2009
Rådskonklusjoner om fellesforskning inkludert initiativet om bekjempelse av nevrodegenerative sykdommer og Alzheimers
04.12.2009
Lisboa-traktatens følger for pågående beslutningsprosesser i EU-institusjonene
02.12.2009
Gjennomføring av vanndirektivet med hensyn til klimaendring
01.12.2009
Rapport og konsultasjon om e-fakturering
30.11.2009
Rammeverk for europeisk samarbeid på ungdomfeltet (2010-2018)
27.11.2009
Virkninger av klimaendring i Europa
25.11.2009
EUs framtidige 2020-strategi
24.11.2009
Internationale sammenligninger av lærernes faglige utvikling
24.11.2009
Kvinner i forskning: statistikk 2009
24.11.2009
EUs Lisboa-strategi: indikatorer og benkemål for utdanning og yrkesopplæring 2009
23.11.2009
Nøkkelkompetanse for en verden i endring
23.11.2009
Sysselsetting i Europa 2009
23.11.2009
Om gjennomføringen av EUs avfalllsdirektiver i perioden 2004-2006
20.11.2009
Direktivet om kasserte kjøretøy: rapport om nasjonal gjennomføring i 2005-2008
20.11.2009
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
20.11.2009
Utvikling av offentlig-private partnerskap
19.11.2009

Sider