Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Videreutviklingen av Schengen-informasjonssystemet (SIS II)
04.06.2009
Implikasjoner for Schengen-samarbeidet ved stenging av fangeleiren Guantánamo Bay
04.06.2009
Evaluering av IDABC-programmet om elektroniske offentlige tjenester
29.05.2009
Status for bekjempelse av salmonella i næringsmidler i EU
29.05.2009
Europeisk finanstilsyn
27.05.2009
Anaerob bionedbrytbarhet av vaske- og rengjøringsmidler
26.05.2009
Schengen-rapport om stjålne biler i 2007
18.05.2009
Rapport om varslingssystemet EWRS for smittsomme sykdommer i 2006 og 2007
15.05.2009
Straffereaksjoner ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene for veitransport
15.05.2009
Viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: om revisjon av PSI-direktivet
07.05.2009
Nedbryting av stoffer i vaske- og regjøringsmidler
04.05.2009
Kombinerte produkter for verdipapirforetaks forbrukerkunder
30.04.2009
Arbeidsmarkedsrelaterte pensjonskasser: aktiviteter og tilsyn
30.04.2009
Rapport om erfaringene med EUs konkurranseregler
29.04.2009
Fremdriftsrapport for EUs 7. rammeprogram for forskning
29.04.2009
Kommisjonens kommentarer til evalueringsrapporten om EUs 6. rammeprogram for forskning
29.04.2009
Hvordan håndtere virkningene av Europas aldrende befolkning (2009-rapport)
29.04.2009
EU-strategi for ungdom
27.04.2009
Statusrapport om fornybar energi i EU-landene
24.04.2009
Strategi for forskning på fremtidige og voksende IKT-teknologier
20.04.2009
Bærekraftig utvikling av europeisk akvakultur
08.04.2009
State Aid Scoreborard: statsstøtte under den økonomiske krisen
08.04.2009
Midlertidig rammeverk for statsstøtte for tiltak som letter tilgangen til kapital under krisen
07.04.2009
Sluttrapport for Sokrates og Leonardo da Vinci (2000-2006) og e-Learning-programmet (2004-2006)
06.04.2009
Sameksistens mellom genetisk modifiserte avlinger og konvensjonelt og økologisk landbruk
02.04.2009
Modernisering av universitetene: EU-forum for dialog mellom næringslivet og universitetene
02.04.2009
Rapport om gjennomføring av vanndirektivet
01.04.2009
Hvitbok om europeisk rammeverk for tiltak mot klimaendringer
01.04.2009
Styrket beredskap, sikkerhet og robusthet mot storstilte cyberangrep
30.03.2009
Rapport om gjennomføringen av det europeiske telekom-markedet pr. 2008
24.03.2009
Felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker
20.03.2009
Mobilitet og forskerkarriere: implementeringsrapport 2007
17.03.2009
En europeisk strategi for IKT-forskning og -innovasjon
13.03.2009
Mobilisering av IKT for en energieffektiv lavkarbon-økonomi
12.03.2009
Oppbyggingen av det indre marked for gass og elektrisitet
11.03.2009
IKT-infrastruktur til forskning
05.03.2009
Konkurranseevnerådets "Key Issues Paper" til EU-toppmøtet i mars 2009
05.03.2009
e-handel over landegrensene
05.03.2009
Fremdrift i den europeiske gjenopprettingen
04.03.2009
Bedre adgang til IKT utenfor tettbygde strøk
03.03.2009
En felles forpliktelse for sysselsetting
03.03.2009
Likestilling mellom menn og kvinner - 2009
27.02.2009
Tiltak for bilindustrien
25.02.2009
Tiltak mot natur- og menneskeskapte katastrofer
23.02.2009
Fem år med et utvidet EU: Økonomiske resultater og utfordringer
20.02.2009
Evaluering av EUs 6. rammeprogram (2002-2006)
19.02.2009
Kommisjonens politiske strategi for 2010
18.02.2009
Evaluering av EU-programmet om sikrere bruk av internett
18.02.2009
Innspill til EUs toppmøte i mars 2009: Utdanning - veien til økonomisk gjenoppretting
16.02.2009
Innspill til EUs toppmøte i mars 2009: Den europeiske ungdomspakt og samarbeid på ungdomsfeltet
16.02.2009

Sider