Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Kvalitetssikring innenfor videregående utdanning
21.09.2009
Erfaringene med stempling av pass til personer fra tredjeland (Schengen-grenseregler)
21.09.2009
Statistisk årbok for Europa 2009
18.09.2009
Utviklingen av Schengen-samarbeidets visuminformasjonssystem i 2008
15.09.2009
Rapport om svineinfluensa-pandemien H1N1
15.09.2009
Rapport om anvendelsen av plandirektivet om miljøkonsekvensutredninger
14.09.2009
Fremdriftsrapport om EUs innovasjonsinitiativ om "lead markets"
11.09.2009
Håndhevelse av EU-regelverket om immaterialrett
11.09.2009
EU-innspill om internasjonal klimafinansiering foran København-konferansen
10.09.2009
Utfordringer for EU-støtte til innovasjon i tjenestesektoren
10.09.2009
Gjennomføringen av betalingsområdet for euroen i 2009-2012
10.09.2009
Finansiering av innovasjon og SMB
09.09.2009
EUs innovasjonspolitikk 2005-2009
09.09.2009
Effektivisering av offentlig støtte til innovasjon: resultater fra en åpen høringsrunde
09.09.2009
Om implementeringen av direktivene om sikkerhet og interoperabilitet i jernbanenettet
08.09.2009
Anvendelsen av EU-direktivene om helse, miljø og sikkeret innen bore- og gruveindustrien
03.09.2009
En gjennomgang av EUs innovasjonspolitikk
02.09.2009
Priotiterte grupper for vaksinering mot A(H1N1)-influensa
25.08.2009
Sluttevaluering av eEurope 2005-handlingsplanen og EU-programmet Modinis (2003-2005)
21.08.2009
eCall: innebygd ulykkesvarsling i biler
21.08.2009
Brutto nasjonalprodukt (BNP) og måling av fremskritt
20.08.2009
Produksjonsmetoden for EU-statistikker
10.08.2009
Statsstøtte til garantiordninger og rekapitalisering under finanskrisen
07.08.2009
Resultater av EUs i2010-strategi for 2005-2009
04.08.2009
Rapport om gjennomføring av avløpsdirektivet
03.08.2009
Rapport fra Kommissionen om gjennomføringen av sosiallovgivningen for veitransport i 2005-2006
03.08.2009
Rapport om gjennomføring av arbeidstidsreglerne innen veitransport
03.08.2009
Erfaringene med direktivet om tilbakelevering av kulturgjenstander
30.07.2009
Erfaringene med direktivet om likebehandling
29.07.2009
Erfaringene med EU-forordningene om næringsmiddelhygiene
28.07.2009
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser
24.07.2009
Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og organisering
23.07.2009
Erfaringene med direktivet om private og offentlige prosjekters innvirkning på miljøet
23.07.2009
EUs konkurransepolitikk 2008
23.07.2009
Fremtidig rammeverk for EUs konkurranselovgivning for bilsektoren
22.07.2009
Et europeisk initiativ om Alzheimers sykdom og annen demens
22.07.2009
Konsultasjon om utnytting av det ledige digitale frekvensområdet (digitale dividende)
10.07.2009
Rapport om konkurransesituasjonen i legemiddelsektoren
08.07.2009
Om gjennomføring av forordningen for offentlig kontroll med fôr og næringsmidler: rapport 2009
08.07.2009
Grønnbok om økt mobilitet blant ungdom
08.07.2009
Klassifisering og rapportering av forbrukerklager og -forespørsler
07.07.2009
Hvitbok om standardisering i IKT-sektoren
03.07.2009
Effektive, sikre og sunne derivatmarkeder
03.07.2009
Om anvendelsen av forordningen om forbrukervernsamarbeid
02.07.2009
Rettledning for gjennomføring og andvendelse av unionsborgerdirektivet
02.07.2009
7. rapport om gjennomføringen av direktivet om fjernsyn uten grenser
26.06.2009
Rapport om gjennomføringen av GNSS-programmene og fremtidige utfordringer
26.06.2009
Erfaringene med toppnivådomenet .eu
26.06.2009
Handlingsplan om bioberedskap innen det kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære området (CBRN)
24.06.2009
Europeisk partnerskap mot kreft
24.06.2009

Sider