Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Rapport om 7. rammeprogram - 2007
13.02.2009
Rapport om trygdeordninger og sosial integrasjon 2009
13.02.2009
Europaparlamentets anbefalinger for EUs klimapolitikk fram til 2050
04.02.2009
Grønnbok om det transeuropeiske transportnettverket
04.02.2009
Sikkerhetstiltak for luftfarten
02.02.2009
Forenkling av de lovgivningsmessige rammer
28.01.2009
Mot en omfattende avtale om klimaendring i København
28.01.2009
Konsekvenser og resultater av det indre marked for forbrukerne
28.01.2009
Nye EU-programmer innen energi og bredbånd-infrastruktur
28.01.2009
Overvåking av CO2-utslipp fra biler i EU (2005-2007)
27.01.2009
EUs maritime transportpolitikk fram til 2018
21.01.2009
Etablering av et maritimt transportområde uten hindringer
21.01.2009
Det transeuropeiske transportnettet i 2004-2005
20.01.2009
Bedre sikring av havner
20.01.2009
Rapport om gjennomføring av EU-direktivet om produktsikkerhet
14.01.2009
Evaluering av EUs statistiske program (2003-2007)
13.01.2009
Forbrukervern ved konkurs av flyselskaper
07.01.2009
Gjennomføring av EUs rekommandasjon fra 2003 om kreftscreening
22.12.2008
Erfaringene med postdirektivet
22.12.2008
Nye ferdigheter for nye arbeidsplasser
19.12.2008
Iverksetting av intelligente transportsystemer i Europa
16.12.2008
Lisboa-strategiens eksterne dimensjon: internasjonalt samarbeid om regulering
16.12.2008
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020
16.12.2008
Iversettelse av Lisboa-strategien 2008-2010
16.12.2008
Avtalen om bruk av mobile arbeidstakere for grensekryssende tjenester i jernbanesektoren
15.12.2008
En samlet strategi for europeisk landbruksforskning
15.12.2008
Meddelelse om pasientsikkerhet
15.12.2008
Sikre, innovative og tilgjengelige medisiner
10.12.2008
Grønnbok om arbeidskraft innen helsesektoren
10.12.2008
Lovrammer for nettverk og tjenester for mobil-tv
10.12.2008
Rapport om anvendelsen av direktivet om unionsborgerskap
10.12.2008
Handlingsplan for organdonasjon og -transplantasjon (2009-2015)
08.12.2008
Bruk av andre stoffer enn vitaminer og mineraler i kosttilskudd
05.12.2008
Kommisjonens håndtering av virksomheter som misbruker sin dominerende stilling
05.12.2008
Tiltak for å redde finansinstitusjoner: støtteregler for statlig rekapitalisering
05.12.2008
Behandling av bioavfall i EU
03.12.2008
Forenkling av bytte av bank innenlands
02.12.2008
En visjon 2020 for det europeiske forskningsområdet
02.12.2008
Kvaliteten av bensin og dieselolje til bruk i veitransport
01.12.2008
Oppgjørssystem for verdipapirer
01.12.2008
Mot et tilgjengelig informasjonssamfunn
01.12.2008
Kommisjonens rapport om konkurranseevnen 2008
28.11.2008
Vurdering av regional investeringsstøtte til store prosjekter
28.11.2008
Handlingsplan om bruk av e-signaturer og e-identifikasjon i offentlig tjenesteyting over landegrensene
28.11.2008
Grønnbok om kollektive forbrukersøksmål
27.11.2008
En økonomisk gjenopprettingsplan
26.11.2008
Om gjennomføring av kjøreplanen for likestilling mellom kvinner og menn (2006-2010)
26.11.2008
Veikart for maritim fysisk planlegging
25.11.2008
Hovedbudskap i rapporten om sysselsetting i Europa 2008
21.11.2008
Den europeiske union og Arktis
20.11.2008

Sider