Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Sluttrapport for Sokrates og Leonardo da Vinci (2000-2006) og e-Learning-programmet (2004-2006)
06.04.2009
Sameksistens mellom genetisk modifiserte avlinger og konvensjonelt og økologisk landbruk
02.04.2009
Modernisering av universitetene: EU-forum for dialog mellom næringslivet og universitetene
02.04.2009
Rapport om gjennomføring av vanndirektivet
01.04.2009
Hvitbok om europeisk rammeverk for tiltak mot klimaendringer
01.04.2009
Styrket beredskap, sikkerhet og robusthet mot storstilte cyberangrep
30.03.2009
Rapport om gjennomføringen av det europeiske telekom-markedet pr. 2008
24.03.2009
Felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker
20.03.2009
Mobilitet og forskerkarriere: implementeringsrapport 2007
17.03.2009
En europeisk strategi for IKT-forskning og -innovasjon
13.03.2009
Mobilisering av IKT for en energieffektiv lavkarbon-økonomi
12.03.2009
Oppbyggingen av det indre marked for gass og elektrisitet
11.03.2009
IKT-infrastruktur til forskning
05.03.2009
Konkurranseevnerådets "Key Issues Paper" til EU-toppmøtet i mars 2009
05.03.2009
e-handel over landegrensene
05.03.2009
Fremdrift i den europeiske gjenopprettingen
04.03.2009
Bedre adgang til IKT utenfor tettbygde strøk
03.03.2009
En felles forpliktelse for sysselsetting
03.03.2009
Likestilling mellom menn og kvinner - 2009
27.02.2009
Tiltak for bilindustrien
25.02.2009
Tiltak mot natur- og menneskeskapte katastrofer
23.02.2009
Fem år med et utvidet EU: Økonomiske resultater og utfordringer
20.02.2009
Evaluering av EUs 6. rammeprogram (2002-2006)
19.02.2009
Kommisjonens politiske strategi for 2010
18.02.2009
Evaluering av EU-programmet om sikrere bruk av internett
18.02.2009
Innspill til EUs toppmøte i mars 2009: Utdanning - veien til økonomisk gjenoppretting
16.02.2009
Innspill til EUs toppmøte i mars 2009: Den europeiske ungdomspakt og samarbeid på ungdomsfeltet
16.02.2009
Rapport om 7. rammeprogram - 2007
13.02.2009
Rapport om trygdeordninger og sosial integrasjon 2009
13.02.2009
Europaparlamentets anbefalinger for EUs klimapolitikk fram til 2050
04.02.2009
Grønnbok om det transeuropeiske transportnettverket
04.02.2009
Sikkerhetstiltak for luftfarten
02.02.2009
Forenkling av de lovgivningsmessige rammer
28.01.2009
Mot en omfattende avtale om klimaendring i København
28.01.2009
Konsekvenser og resultater av det indre marked for forbrukerne
28.01.2009
Nye EU-programmer innen energi og bredbånd-infrastruktur
28.01.2009
Overvåking av CO2-utslipp fra biler i EU (2005-2007)
27.01.2009
EUs maritime transportpolitikk fram til 2018
21.01.2009
Etablering av et maritimt transportområde uten hindringer
21.01.2009
Det transeuropeiske transportnettet i 2004-2005
20.01.2009
Bedre sikring av havner
20.01.2009
Rapport om gjennomføring av EU-direktivet om produktsikkerhet
14.01.2009
Evaluering av EUs statistiske program (2003-2007)
13.01.2009
Forbrukervern ved konkurs av flyselskaper
07.01.2009
Gjennomføring av EUs rekommandasjon fra 2003 om kreftscreening
22.12.2008
Erfaringene med postdirektivet
22.12.2008
Nye ferdigheter for nye arbeidsplasser
19.12.2008
Iversettelse av Lisboa-strategien 2008-2010
16.12.2008
Iverksetting av intelligente transportsystemer i Europa
16.12.2008
Lisboa-strategiens eksterne dimensjon: internasjonalt samarbeid om regulering
16.12.2008

Sider