Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Rapport om gjennomføring av EU-direktivet om produktsikkerhet
14.01.2009
Evaluering av EUs statistiske program (2003-2007)
13.01.2009
Forbrukervern ved konkurs av flyselskaper
07.01.2009
Erfaringene med postdirektivet
22.12.2008
Gjennomføring av EUs rekommandasjon fra 2003 om kreftscreening
22.12.2008
Nye ferdigheter for nye arbeidsplasser
19.12.2008
Iversettelse av Lisboa-strategien 2008-2010
16.12.2008
Iverksetting av intelligente transportsystemer i Europa
16.12.2008
Lisboa-strategiens eksterne dimensjon: internasjonalt samarbeid om regulering
16.12.2008
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020
16.12.2008
En samlet strategi for europeisk landbruksforskning
15.12.2008
Meddelelse om pasientsikkerhet
15.12.2008
Avtalen om bruk av mobile arbeidstakere for grensekryssende tjenester i jernbanesektoren
15.12.2008
Rapport om anvendelsen av direktivet om unionsborgerskap
10.12.2008
Sikre, innovative og tilgjengelige medisiner
10.12.2008
Grønnbok om arbeidskraft innen helsesektoren
10.12.2008
Lovrammer for nettverk og tjenester for mobil-tv
10.12.2008
Handlingsplan for organdonasjon og -transplantasjon (2009-2015)
08.12.2008
Tiltak for å redde finansinstitusjoner: støtteregler for statlig rekapitalisering
05.12.2008
Bruk av andre stoffer enn vitaminer og mineraler i kosttilskudd
05.12.2008
Kommisjonens håndtering av virksomheter som misbruker sin dominerende stilling
05.12.2008
Behandling av bioavfall i EU
03.12.2008
Forenkling av bytte av bank innenlands
02.12.2008
En visjon 2020 for det europeiske forskningsområdet
02.12.2008
Oppgjørssystem for verdipapirer
01.12.2008
Mot et tilgjengelig informasjonssamfunn
01.12.2008
Kvaliteten av bensin og dieselolje til bruk i veitransport
01.12.2008
Handlingsplan om bruk av e-signaturer og e-identifikasjon i offentlig tjenesteyting over landegrensene
28.11.2008
Kommisjonens rapport om konkurranseevnen 2008
28.11.2008
Vurdering av regional investeringsstøtte til store prosjekter
28.11.2008
Grønnbok om kollektive forbrukersøksmål
27.11.2008
En økonomisk gjenopprettingsplan
26.11.2008
Om gjennomføring av kjøreplanen for likestilling mellom kvinner og menn (2006-2010)
26.11.2008
Veikart for maritim fysisk planlegging
25.11.2008
Hovedbudskap i rapporten om sysselsetting i Europa 2008
21.11.2008
Den europeiske union og Arktis
20.11.2008
EUs strategi for bedre skipsopphugging
19.11.2008
Gjennomføring og anvendelse av EUs miljørett
18.11.2008
Virkningene av fri bevegelse av personer i forbindelse med utvidelsen av EU
18.11.2008
Søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
18.11.2008
State Aid Scoreboard: Statsstøtte i EU/EØS-området høsten 2008
17.11.2008
Energieffektivitet: innfrielse av 20%-målet
13.11.2008
Gjennomføring av programmet for trans-europeiske energinettverk 2002-2006
13.11.2008
Energisparing ved kombinert varme- og kraftproduksjon
13.11.2008
Tiltak for opprettholdelse av naturgassforsyningssikkerheten
13.11.2008
Vindenergi til havs: tiltak for EUs energipolitikk 2020
13.11.2008
EUs 2. strategiske energigjennomgang: en handlingsplan for energisikkerhet og -solidaritet
13.11.2008
Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer: resultater og planlagte aktiviteter
13.11.2008
Grønnbok om et europeisk energinettverk
13.11.2008
Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): for en sikrere planet
12.11.2008

Sider