Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Statusrapport om informationssystemet for det indre marked (IMI)
06.11.2008
Gjennomføring av arbeidsmiljødirektivene om byggeplasser og skilting
06.11.2008
Telemedisin til nytte for pasienter, helse- og omsorgssystemer og samfunnet
04.11.2008
Modernisering av universitetene i en global kunnskapsøkonomi
30.10.2008
Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP)
30.10.2008
Fra finanskrise til oppsving
29.10.2008
Miljø- og energivennlig design av varer: arbeidsplan 2009-2001
21.10.2008
Mot europeiske klynger av verdensklasse
17.10.2008
Bekjempelse og forebygging av menneskehandel
17.10.2008
Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslipp av drivhusgasser
16.10.2008
Grønnbok om kvalitet av landbruksprodukter
15.10.2008
Rapport om gjennomføringen av direktiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter
08.10.2008
Meddelelse om aktiv inkludering av personer ekskludert fra arbeidsmarkedet
03.10.2008
Fasiliteter for pass av barn i førskolealder
03.10.2008
En bedre balanse mellom arbeids- og privatliv
03.10.2008
Statusrapport om EUs felles luftrom med naboland
01.10.2008
Gjennomføringen av direktivet om betalings-TV
30.09.2008
Revisjon av vedtekter for europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse
30.09.2008
Internetts framtid
29.09.2008
Erfaringer med EU-direktiv om tradisjonelle plantelegemidler
29.09.2008
Radiofrekvensidentifikasjon (RFID): tingenes Internett
29.09.2008
Rapport om gjennomføring av forordningen om sikkerhet innen sivil luftfart
29.09.2008
Bredbåndforbindelse og internettleverandørenes fremtidige forpliktelser
25.09.2008
EUs strategi for internasjonalt samarbeid innen vitenskap og teknologi
24.09.2008
Rapport om erfaringene med forordningen om roaming i mobiltelefonnettet
23.09.2008
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2009-2012
18.09.2008
Flerspråklighet: en ressurs for Europa og en felles forpliktelse
18.09.2008
Sporbarhet og merkning av genetisk modifiserte organismer
17.09.2008
Situasjonsrapport om europeisk rompolitikk
11.09.2008
Handlingsplan for gjennomføring av EUs dyrehelsestrategi
10.09.2008
Kvaliteten av godstransport med jernbane
08.09.2008
Evaluering av IKT-forskningen i EUs 6. rammeprogram (2003-2006)
04.09.2008
En europeisk strategi for marin og maritim forskning
03.09.2008
Eksponering for elektromagnetiske felt
01.09.2008
Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og mekanismer
26.08.2008
EUs forskningsinnsats i 2007
18.08.2008
Evaluering av EUs likestillingsprogram (2001-2006)
13.08.2008
Europas kulturarv med et museklikk
11.08.2008
Ansvar ved tap av eller skade på funksjonshemmedes hjelpemidler på flyreiser
07.08.2008
Fullføring av utfasingen av stoffer som bryter ned ozonlaget
01.08.2008
Midtveisevaluering av EUs folkehelseprogram (2003-2008)
24.07.2008
Rapport om EUs folkehelseprogram i 2007
23.07.2008
Rapport om direktivet om fjernsyn uten grenser i 2005-2006
22.07.2008
Det europeiske forskningsrådets virksomhet i 2007
18.07.2008
Opphavsrett i kunnskapssamfunnet
16.07.2008
Handlingsplan for bærekraftig forbruk, produksjon og industripolitikk
16.07.2008
Offentlig innkjøp for et bedre miljø
16.07.2008
Europeisk strategi for industriell immaterialrett
16.07.2008
Felles programmering i forskning
15.07.2008
Støybegrensning for jernbanemateriell
08.07.2008

Sider