Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Informasjon til og høring av arbeidstakere
17.03.2008
Hvordan standardisering kan bidra mer til innovasjon i EU
11.03.2008
Hurtigtiltak for 2008 for reduksjon av administrative byrer
10.03.2008
Mot et felleseuropeiske syn på nasjonale investeringfond?
27.02.2008
European Innovation Scoreboard 2007
14.02.2008
En vurdering av opprettelsen av et europeisk grenseovervåkingssystem (EUROSUR)
13.02.2008
Evaluering og fremtidig utbygging av grensebyrået FRONTEX
13.02.2008
De kommende faser av grenseforvaltningen i EU
13.02.2008
Utvikling av et felles miljøinformasjonssystem (SEIS)
01.02.2008
Rapport om sosial sikring og sosial integrasjon 2008
30.01.2008
Resultater for forbrukerne i det indre marked
29.01.2008
Energikraftverk basert på fossilt brensel med karbonfangst- og lagring
23.01.2008
Evaluering av landenes handlingsplaner for energieffektivisering
23.01.2008
Energi- og klimapakken: Europas klimaendringsmål for 2020
23.01.2008
Likestilling mellom menn og kvinner - 2008
23.01.2008
Revisjon av beregningsmåten for referanserenten
19.01.2008
Bærekraftig sivil flytrafikk
11.01.2008
Produksjonssystemer for eggleggende høner
08.01.2008
Kreativt innhold på nettet
03.01.2008
Venturekapital på tvers av landegrensene
21.12.2007
Seks sektorer med stort innovasjonspotensiale for Europa
21.12.2007
Reduksjon av utslipp fra industrien
21.12.2007
Legemiddelinformasjon til pasienter: rapport om gjeldende praksis
20.12.2007
Legemiddelinformasjon til pasienter: praksis i EU
20.12.2007
Hvordan måle europeerers mediekunnskap?
20.12.2007
Europeisk flytrafikk: rapport om fellesskapstiltak
20.12.2007
Innovasjon gjennom offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
14.12.2007
Strategi for Lisboa-strategien siste 3-årsperiode
11.12.2007
Europeiske handlingsplan for jobbmobilitet (2007-2010)
06.12.2007
En strategisk energiteknologiplan for EU (SET-plan)
22.11.2007
Elektronisk identifikasjon av sauer og geiter
16.11.2007
Tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte
15.11.2007
Bruk av ledig frekvensområde ved overgang til digitalt TV
13.11.2007
Telekompakken: 2. strategiske gjennomgang av telekommunikasjonssektoren
13.11.2007
Økt kamp mot terror
06.11.2007
Økt sikkerhet rundt eksplosiver
06.11.2007
Klimaendring og bærekraftig produksjon og forbruk: industriens og SMBs roller
25.10.2007
Modernisering av arbeidsretten: EUs høringsrunde
24.10.2007
EUs helsestrategi
23.10.2007
Strategi for bærekraftig utvikling - statusrapport 2007
22.10.2007
EUs dagsorden for godstransport
18.10.2007
Et jernbanenett med fortrinssrett for godstrafikk
18.10.2007
En europeisk havnepolitikk
18.10.2007
En integrert maritim politikk for EU
10.10.2007
Assistanse til SMB med å overholde miljølovgivningen
08.10.2007
Bytrafikk og mobilitet
25.09.2007
EUs dyrehelsetrategi 2007-2013
19.09.2007
Beredskap mot biologisk krigføring og terrorisme
11.09.2007
Gjennomføring og anvendelse av EU-retten
05.09.2007
Tredje energimarkedspakke
19.07.2007

Sider