Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Bedre karrieremuligheter og økt mobilitet for forskere
23.05.2008
State Aid Scoreboard: søkelys på miljø
21.05.2008
Energieffektivisering ved hjelp av IKT
13.05.2008
Evaluering av Media-programmet (2001-2006)
08.05.2008
Fleksibel bruk av "slots" i flytrafikken
30.04.2008
Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
24.04.2008
Søkelys på barns bruk av videospill
22.04.2008
Europas digitale framtid: midtveisevaluering av i2010-initiativet
17.04.2008
Oppbyggingen av det indre marked for gass og elektrisitet
15.04.2008
Erstatningssøksmål ved overtredelse av EUs kartell- og monopolregler
02.04.2008
Statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon
19.03.2008
Informasjon til og høring av arbeidstakere
17.03.2008
Hvordan standardisering kan bidra mer til innovasjon i EU
11.03.2008
Hurtigtiltak for 2008 for reduksjon av administrative byrer
10.03.2008
Mot et felleseuropeiske syn på nasjonale investeringfond?
27.02.2008
European Innovation Scoreboard 2007
14.02.2008
De kommende faser av grenseforvaltningen i EU
13.02.2008
En vurdering av opprettelsen av et europeisk grenseovervåkingssystem (EUROSUR)
13.02.2008
Evaluering og fremtidig utbygging av grensebyrået FRONTEX
13.02.2008
Utvikling av et felles miljøinformasjonssystem (SEIS)
01.02.2008
Rapport om sosial sikring og sosial integrasjon 2008
30.01.2008
Resultater for forbrukerne i det indre marked
29.01.2008
Likestilling mellom menn og kvinner - 2008
23.01.2008
Energikraftverk basert på fossilt brensel med karbonfangst- og lagring
23.01.2008
Evaluering av landenes handlingsplaner for energieffektivisering
23.01.2008
Energi- og klimapakken: Europas klimaendringsmål for 2020
23.01.2008
Revisjon av beregningsmåten for referanserenten
19.01.2008
Bærekraftig sivil flytrafikk
11.01.2008
Produksjonssystemer for eggleggende høner
08.01.2008
Kreativt innhold på nettet
03.01.2008
Seks sektorer med stort innovasjonspotensiale for Europa
21.12.2007
Reduksjon av utslipp fra industrien
21.12.2007
Venturekapital på tvers av landegrensene
21.12.2007
Legemiddelinformasjon til pasienter: praksis i EU
20.12.2007
Hvordan måle europeerers mediekunnskap?
20.12.2007
Europeisk flytrafikk: rapport om fellesskapstiltak
20.12.2007
Legemiddelinformasjon til pasienter: rapport om gjeldende praksis
20.12.2007
Innovasjon gjennom offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
14.12.2007
Strategi for Lisboa-strategien siste 3-årsperiode
11.12.2007
Europeiske handlingsplan for jobbmobilitet (2007-2010)
06.12.2007
En strategisk energiteknologiplan for EU (SET-plan)
22.11.2007
Elektronisk identifikasjon av sauer og geiter
16.11.2007
Tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte
15.11.2007
Telekompakken: 2. strategiske gjennomgang av telekommunikasjonssektoren
13.11.2007
Bruk av ledig frekvensområde ved overgang til digitalt TV
13.11.2007
Økt kamp mot terror
06.11.2007
Økt sikkerhet rundt eksplosiver
06.11.2007
Klimaendring og bærekraftig produksjon og forbruk: industriens og SMBs roller
25.10.2007
Modernisering av arbeidsretten: EUs høringsrunde
24.10.2007
EUs helsestrategi
23.10.2007

Sider