Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og mekanismer
26.08.2008
EUs forskningsinnsats i 2007
18.08.2008
Evaluering av EUs likestillingsprogram (2001-2006)
13.08.2008
Europas kulturarv med et museklikk
11.08.2008
Ansvar ved tap av eller skade på funksjonshemmedes hjelpemidler på flyreiser
07.08.2008
Fullføring av utfasingen av stoffer som bryter ned ozonlaget
01.08.2008
Midtveisevaluering av EUs folkehelseprogram (2003-2008)
24.07.2008
Rapport om EUs folkehelseprogram i 2007
23.07.2008
Rapport om direktivet om fjernsyn uten grenser i 2005-2006
22.07.2008
Det europeiske forskningsrådets virksomhet i 2007
18.07.2008
Opphavsrett i kunnskapssamfunnet
16.07.2008
Offentlig innkjøp for et bedre miljø
16.07.2008
Handlingsplan for bærekraftig forbruk, produksjon og industripolitikk
16.07.2008
Europeisk strategi for industriell immaterialrett
16.07.2008
Felles programmering i forskning
15.07.2008
Oversikt over grønne transporttiltak
08.07.2008
Støybegrensning for jernbanemateriell
08.07.2008
Inkludering av eksterne omkostninger i transportprisene
08.07.2008
Inkludering av eksterne omkostninger i transportprisene
08.07.2008
Grønn transportpakke: Kommisjonens meddelelse
08.07.2008
Forslag til løsninger for EUs fremtidige program for rettslige spørsmål
07.07.2008
Evaluering av yrkesutdanningsinitiativet Europass
04.07.2008
Kompetanseheving for det 21. århundre: europeisk samarbeid om skoler
03.07.2008
Grønnbok om innvandrerbarn og EUs utdanningssystemer
03.07.2008
Ny sosial agenda for Europa
02.07.2008
Miljøpolitisk årsberetning for 2007
02.07.2008
Meddelelse om pasientmoblitet
02.07.2008
Alternative metoder til erstatning av dyreforsøk i kosmetikksektoren
02.07.2008
Meddelelse om ikke-diskriminering
02.07.2008
Næringsmidler til særlig ernæring
27.06.2008
Om næringsmidler til diabetikere
26.06.2008
Forbedret praksis for integrert havforvaltning og høring av berørte parter
26.06.2008
Evaluering av EUs ungdomsprogram (2000-2006)
26.06.2008
Single European Sky II-pakken: Kommisjonens meddelelse
25.06.2008
En "Small Business Act" for Europa
19.06.2008
En felles innvandringspolitikk for Europa: prinsipper, tiltak og redskaper
17.06.2008
Rettslige aspekter ved nanomaterialer
17.06.2008
Strategisk plan på asylområdet
17.06.2008
Evaluering av Det europeiske senter for utvikling av yrkesopplæring - CEDEFOP
13.06.2008
Sluttevaluering av eTEN-programmet
03.06.2008
Om gjennomføringen av tobakksreklamedirektivet
28.05.2008
Iverksetting av internettprotokoll IPv6
27.05.2008
Bedre karrieremuligheter og økt mobilitet for forskere
23.05.2008
State Aid Scoreboard: søkelys på miljø
21.05.2008
Energieffektivisering ved hjelp av IKT
13.05.2008
Evaluering av Media-programmet (2001-2006)
08.05.2008
Fleksibel bruk av "slots" i flytrafikken
30.04.2008
Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
24.04.2008
Søkelys på barns bruk av videospill
22.04.2008
Europas digitale framtid: midtveisevaluering av i2010-initiativet
17.04.2008

Sider